De Pyramide van Gizeh (5)

De naam PIRAMIDE is ook van onbekende oorsprong en de archeologen zijn het nog oneens over de mogelijkeoriginele naam van het monument. In aanmerking kunnen komen:

PYRO-AMID: vuur of vuurgeest dat zich in het centrum bevindt;

PERAMUS iets wat omhoog stijgt;

PYRA-MITHOS: (verzamelplaats) van golven die door RA  (zonnelogos) worden uitgezonden.

Doch al deze begrippen zijn op de Grote Piramide van toepassing en waarschijnlijk zijn alle drie benamingen als oorspronkelijk correct. Een opmerkelijke gegeven is dat de ‘Pyr’-iet-kristal bijna de exacte hoeken en vorm van de ‘pyr’-amide heeft.

Men komt niet meer heen om het feit dat de Piramide uitwendig het scheppend beginsel van de natuur voorstelt en ook de beginselen van de meetkunde, wiskunde, astrologie en de sterrenkunde toelicht. Het inwendige van de Piramide is een enorme tempel, die volgens de kronieken der Ingewijden onder meer diende voor diverse soorten Inwijdingen, maar ook als onderwijstempel en onderwijsarchief om de latere generaties inlichtingen te verschaffen over de kennis van de basiswetenschappen waarover de mysteriescholen toen al beschikten.

Georges Barbarin maakt melding van de koptische schrijver MASOUDI: (957 v.C. wiens manuscript zich in Oxford bevind en waaruit men onder meer kan lezen:  “Sirud, één der
Egyptische koningen van voor de zondvloed bouwde de twee grote piramiden. Hij beval de priesters om in de piramiden de tota­liteit van hun wijsheid en hun wetenschappelijke kennis neer te leggen, zodanig dat zij een bli jvende getuigenis zouden zijn tot profijt van diegenen die ze misschien zouden kunnen begrijpen”
.

In diverse koptische geschriften wordt melding gemaakt over de ouderdom van de Grote Piramide en wel 8.000 tot 11.000 jaar.

Edgar CACYE, een eenvoudige fotograaf, maar in trance één der grootste en merkwaardigste helderziende aller tijden, heeft héél wat lezingen (readings) gegeven waarin sprake is van de bouw en de bestemming van de piramide. In reading nr. 5748 gaat hij in op het doel van de piramide voor de mensheid. Hij spreekt in deze lezing over de geheime documenten van Arart en Araaraat.    “Daarna, met Hermes en Ra werd met de bouw van de Grote Piramide begonnen, die de initiatietempel moest zijn van de Witte Broederschap. In deze  Piramide heeft de Grote Ingewijde, De Meester, zijn laatste
initiatieproeven voor de Broederschap doorstaan ….op die plaats….aangeduid in dat deel waar er sprake is van de terugkeer van Xerxes, die beschouwd wordt als de redder van een onbekend land of taal; en men ziet nog in de inscripties wat er zal gebeuren bij de aankomst van de Messias in dit nieuwe tijdperk, in 1998.”
 

In verband met de in deze reading genoemde verborgen documen­ten vinden we in de TIMAEUS (één van de 35 dialogen) van PLATO de volgende zin: “De geschiedverhalen van deze oude stad SAIS zijn gedurende een tijdperk van 8.000 jaren in onze heilige geschriften geboek­staafd.   Door veel filosofen, onderzoekers en Ingewijden wordt Plato beschouwd als de houder van de ATLANTISCHE TRADITIE en is zijn verslag authentiek.

De Grote Piramide heeft nog lang niet al zijn grote geheimen prijs gegeven, maar is niet de enige mysterieuze plek op aarde: Links en rechts van de Piramide liggen de Ma-no-Umi (de Driehoek van de Draak) en de Bermudadriehoek.

nawoord en bronvermelding 

Want aan twee gigantische catastrofes heeft de aarde niet kunnen ontkomen en wel die van ca. 1500 jaar voor C. en ca. 650 jaar v. C. Eén van deze twee catastrofes leeft nog voort in onze geschreven geschiedenis als ‘de grote zondvloed’, maar het kost enige moeite
om een compleet plaatje te reconstrueren van wat er werkelijk allemaalgebeurde.

Immanuel Veliovsky, veelzijdig geleerde in de rechtswetenschappen, geschiedenis en natuurkunde, maakte het tot zijn levenstaak om dit verleden te reconstrueren en legde zijn ontdekkingen vast in een aantal boeken, waaronder ‘Werelden in botsing’.

Veliovsky maakte een studie van oude bronnen uit India, Babylonië, Palestina, Finland, Polynesië, China, Mexico, Egypte, oude Indiaanse geschriften en de Bijbel.

Zijn nauwkeurig gedocumenteerde bewijsvoering over de geschiedenis van onze aarde veroorzaakte een regelrechte schok onder de reguliere wetenschappers en stuitte op
tegenwerking van de gevestigde orde. Maar Veliovsky vond documentatie, die aantoonde dat de zon ooit in het westen opkwam en in het oosten onderging, dat de zon inderdaad ‘stilgestaan’ heeft ten opzichte van de aarde, omdat de aarde stilstond om vervolgens de andere kant op te draaien. Deze gebeurtenis wordt onder meer zelfs in de bijbel beschreven.

De ondergang van continenten en het plotseling ontstaan van gebergtes. Dit alles in een tijdsbestek van enkele dagen waarbij verschillende levensvormen van het ene moment op het andere verdwenen, Tibet, liggend aan de zee, omhoog gestuwd werd naar de top van de Himalaya, een compleet nieuw gebergte; mammoeten met de bek nog vol gras al kauwend  werden ingevroren.  Veliovsky’s reconstructie verklaart ook vele dingen, die nog door geen enkele andere wetenschap zo goed werden onderbouwd. Twee catastrofes, veroorzaakt door de bijna-botsing met de komeet en latere planeet Venus en de bijna-botsing met Mars. De gevolgen hiervan zijn echter terug te vinden in de wonden op onze planeet en de verslagen van die volkeren, die deze catastrofes overleefden. Ook de Bijbel beschrijft deze rampen in Jes aja 36-38, Koningen 18-20 en II Kronieken 32.

De theorieën van ettelijke wetenschappers komen, onafhankelijk van elkaar, in dezelfde richting. Pierre de Laplace (1779-1825) erkende de mogelijkheden dat de aarde in botsing kan komen met een komeet en de effecten van zo’n gebeurtenis, maar erkende ook dat veel problemen met betrekking tot geologie en klimaat van vroeger alleen maar verklaard konden worden, wanneer men onder ogen zag dat zulke gebeurtenissen al
hadden plaats gevonden.

Eisely publiceerde in 1943 eensamenvatting van de massale vernietiging van hele groepen dieren op diverse continenten; grote groepen van bestaande en uitgestorven soorten, die tegelijker­tijd waren omgekomen en dat zoiets alleen maar mogelijk was door een wereldwijde natuurramp.

Georges Cuvier, de grondlegger van de zoogdierenpaleontologie, leverde samen hangende gegevens, waaruit bleek dat wereldwijde catastrofale gebeurtenissen de loop van de natuurlijke historie herhaaldelijk hebben onderbroken.

En ergens in het collectieve geheugen leeft de herinnering aan deze rampen voort. Al eeuwen wacht de mensheid op het einde van de wereld, zelfs in onze eeuw wordt hij regelmatig voorspeld en leven mensen in angst voor dit einde. Maar het is meer
waarschijnlijk dat deze angst voortkomt uit in de onze genen opgeslagen herinneringen aan deze wereld-katastrofes.

En in het woestijnzand aan de Nijldelta ligt de Grote Piramide, die hoogstwaarschijnlijk informatie bevat omtrent een verdwenen stuk geschiedenis en verdwenen  kennis.

Geraadpleegde literatuur:

  • Lesmateriaal AMORC (academie),
  • De bergen van de Pharao van Leonard Cotrell
  • The Orion Mystery van Robert Bauval & Adrain Gilbert
  • Egyptian Mythology, Paul Hamlyn
  • Isisontsluierd van H. Blavatsky
  • Eigenaantekeningen van studies
  • ‘Werelden in botsing’ en ‘Mensheid zonder geheugen’ van J. Veliovsky

Over resoundeffects

Mijn naam is Gabriele van Doorn, ik woon in Heerlen - Parkstad Z.Limburg. * mijn website is te vinden op: www.klank-kleur.nl/ * en U kunt me vinden op: http://nl.linkedin.com/in/gabrielevandoorn
Aside | Dit bericht werd geplaatst in Pyramide van Gizeh en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s