Emoties rond dyslectie (3)

Emoties van ouders:

Dyslexie kan bij ouders zorgen, spanningen, schuldgevoelens geven. Met deze gevoelens kunnen ze niet zo gemakkelijk bij anderen terecht.

  • De leerkracht is meestal met de problemen van het kind bezig binnen zijn groep.
  • Hulpverleners richten zich op het onderwijsprobleem.
  • Familieleden en vrienden weten er vaak te weinig vanaf.
  • Dit brengt voor de ouders veel onzekerheid met zich mee.

Het accepteren van de diagnose na onderzoek is veelal gemakkelijk. Het probleem krijgt een naam en is daardoor minder bedreigend. Veel moeilijker is het om je kwaadheid en frustratie te verwerken dat dit nu juist jouw kind moet overkomen. Al snel wordt duidelijk dat dyslexie aangeboren is en de oorzaak niet binnen de school ligt.

Ouders kunnen zich verwijten gaan maken dat ze te lang gewacht hebben met het zoeken van hulp. Ook maken ze zich zorgen om de toekomst van hun kind. Absolute voorwaarde is echter dat je als ouder accepteert dat je kind dyslexie heeft. Dan pas zul je hem kunnen helpen. Ook is het van belang je kennis over dyslexie te vergroten. Je kunt erover lezen, waardoor je problemen en reacties van het kind beter leert begrijpen.

Je kunt lid worden van de oudervereniging ‘BALANS’ voor kinderen met leerproblemen. Zorgen dat het kind voelt dat je achter hem staat, hem helpt en waardeert hoe het zich inspant, kortom begrip tonen en waardering is van wezenlijk belang naar je kind toe.

Als ouders kun je behoorlijk schrikken als je je kind ziet veranderen van een vrolijk, levenslustig kind in een stil en faalangstig kind. Je merkt dat het kind hier niet alleen uit kan komen. Het inschakelen van specialistische begeleiding is een oplossing. Je onrust neemt af als je het kind vooruit ziet gaan.
 —–> Reacties binnen de familie:

Steun vanuit de omgeving of begrip hoef je niet te verwachten. Op medelijden zit je niet te wachten en goed bedoelde adviezen kunnen tot irritatie leiden. Vaak heeft het echter met deonbekendheid met het probleem te maken. Het bespreekbaar maken wil dan wel helpen.

Broertjes of zusjes kunnen heel anders reageren. Het kind krijgt immers ineens alle aandacht en dit kan leiden tot jaloersheid en rivaliteit. Meestal los je dit niet op met het uitleggen van dyslexie, maar zul je voor deze kinderen ook tijd vrij moeten maken. Ook is het het beste met het kind afzonderlijk te oefenen. De confrontatie met het zusje dat jonger is en al veel beter kan lezen leidt alleen maar tot meer pijn en gevoelens van falen.

——>Reacties van leerkrachten en docenten:

De school kan een enorme steun zijn als leerkrachten kennis van zaken hebben en het kind en de ouders goed weten op te vangen. Bij een tijdige onderkenning van het leesprobleem getuigtdit van deskundigheid.

Maar niet iedere school weet er adequaat mee om te gaan. Leerkrachten die niet voldoende
op de hoogte zijn van dyslexie kunnen de kenmerken en signalen op een andere manier uitleggen. Dyslexie vraagt om deskundigheid. Het is een specialisme.

De vaststelling van dyslexie en een deskundig begeleid handelingsplan biedt voor een leerkracht houvast. Door de eigen gevoelens van onzekerheid en weinig ervaring met dyslexie kan een leerkracht de diagnose dyslexie negeren en daarmee de juiste aanpak in de weg staan.

Een leerkracht kan het kind, soms zonder het zelf te beseffen, voor schut zetten in de groep vanwege zijn domme fouten of onoplettendheid. Dit is het ergste wat je als leerkracht kan doen. Zo’n benadering werkt averechts op de ontwikkeling van het kind.

Een andere bron van spanningen kan zijn als het voor de school en de ouders niet geheel duidelijk is wat de school redelijkerwijs kan doen aan dyslexie en wat de ouders kunnen en mogen verwachten van de school. Communicatie onderling speelt in deze een grote rol.

—–>  Reacties van leeftijdsgenootjes:

Over het algemeen wordt dyslexie door vriendjes en klasgenoten goed opgenomen. Niet iedereen kan evengoed lezen en schrijven. Zeker als er in de groep een goede en open sfeer is zal dit weinig of geen problemen geven.

Is dit niet het geval dan kan dyslexie leiden tot plagen en pesten. Dit kan variëren van uitlachen tot het buiten de groep plaatsen. De gevolgen van pesten zijn erg groot. Het gepeste kind gaat lijden onder sociale angst: bang voor het omgaan met andere kinderen, bang om uitgestoten te worden. Dit kan het zelfbeeld negatief beïnvloeden, leiden tot
gedragsproblemen en in ernstige mate tot kinderdepressies.

Bij pubers kan pesten leiden tot lichamelijke klachten en een gebrek aan eetlust.

Depressieve pubers vertonen veel vluchtgedrag of worden agressief, provocerend en negatief. Bij langdurig depressief gedrag zul je hulp moeten zoeken bij een kinder- en jeugdpsychiater. Als ouder en als leerkracht zul je zeer alert moeten zijn op signalen van pesten. Je zult er terdege op moeten reageren en een standpunt moeten innemen.

Pesten mag nooit getolereerd worden. Ieder kind moet zich veilig kunnen voelen.

Het mag duidelijk zijn dat een diagnose dyslexie veel meer met zich meebrengt dan alleen een leerprobleem. Voor zowel het onderwijs als het kind zelf en zijn omgeving brengt dit gevoelens en emoties met zich mee, die men niet zomaar mag wegvlakken.

Een juiste aanpak kijkt dieper dan het leerprobleem en biedt openheid en acceptatie van het probleem. Het is belangrijk datiedereen ermee leert omgaan.

-Verslag Winny Bosch bij studie orthopedagogiek, module orthodidactiek te Sittard, ‘Presentatie over emoties rondom dyslexie’

Literatuur:

– Omgaan met dyslexie Sociale en emotionele aspecten  van J.H.Loonstra & F.Schalkwijk   – Tom Braams:  Kinderen met dyslexie  en Dyslexie, een complex taalprobleem

Over resoundeffects

Mijn naam is Gabriele van Doorn, ik woon in Heerlen - Parkstad Z.Limburg. * mijn website is te vinden op: www.klank-kleur.nl/ * en U kunt me vinden op: http://nl.linkedin.com/in/gabrielevandoorn
Dit bericht werd geplaatst in Kinderproblemen, Maatschappelijk en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s