4. Begrip LEVENSBOOM vergt Complementair denken!

Omdat wij vandaag de dag gewend zijn te denken volgens de moderne reductionistische, dualistische natuurwetenschappelijke  wijze zal het  wat meer moeite kosten om te begrijpen hoe we met de levensboom kunnen werken. Bij de levensboom gaat het niet om: of ….. of, maar om: en ….. en, omdat het dualistische, het tegengestelde via de middenzuil verwordt tot bewustwording van de kwaliteiten van de beide zijzuilen.

Wil je de ene eigenschap totaal begrijpen, dan zul je de tegenhanger ook moeten leren kennen en wat meer is, leren accepteren. Wanneer je wilt weten wat licht is, zul je de duisternis eveneens moeten onderzoeken. Accepteren dat beide legitiem zijn en evenredig bestaansrecht hebben. Dat feitelijk de één niet zonder zijn tegenhanger kan existeren omdat dit de basis is van het dualisme.

Wellicht kan de symboliek van de Tarot iets toevoegen: bij de RW Tarot gaat het om de ‘Geliefden’. De kaart geeft hier het dualisme weer, eigenschappen die elkaar nodig hebben om een manifestatie tot stand te brengen. En zo wordt ze in een legging ook geduid.

Het Universum werd immers geschapen dank zij de wisselwerking tussen de twee complementaire polen. Tegengestelden die elkaar binnen de schepping nodig hebben om een geheel te worden, in evenwicht, tot harmonie te komen en uiteindelijk tot bewustzijn.

Inzicht verkrijg je pas door de twee van elkaar gescheiden kanten positief en negatief- te vergelijken. Zolang deze twee kanten als een eenheid versmolten in elkaar rusten, kun je niets waarnemen, niets herkennen. Bezie de zichtbare wereld die zich heeft afgescheiden van de oneindige EENHEID, die wij God noemen. Alleen doordat het positieve van het
negatieve gescheiden tevoorschijn komt en wij die twee met elkaar kunnen vergelijken, is de schepping herkenbaar. Dit is de dualiteit van de schepping. Wat je ook waarneemt, besef dat zijn complementaire deel in het Onwaarneembare blijft.

Als je spreekt blijft in het ongeopenbaarde de negatieve kant van het spreken, nl. het zwijgen en andersom. Nooit kan zich iets manifesteren, zich herkenbaar maken, tenzij het tegengestelde –het complementaire (tegen)deel tegelijkertijd in ongeopenbaarde aanwezig is. Als de Chaos zich manifesteert blijft de ordening onzichtbaar achter in de Kosmos. Maar waar de één verschijnt moet zijn complement er ook zijn, zij het in nog niet gemanifesteerde toestand.  Hun saamhorigheid bindt hen eeuwig aan elkaar. De scheiding is dus slechts een schijnbare scheiding, omdat de twee complementaire helften,  uit de Al-Eenheid weg gevallen- zich niet van elkaar kunnen verwijderen en elkaar nooit kunnen loslaten.

De ondeelbare Goddelijke Eenheid openbaart zich dus altijd en overal, want ook in deze schijnbare scheiding werkt ze verder als de overal aanwezige aantrekkingskracht tussen positief en negatief. Ze streven ernaar om in hun oorspronkelijke toestand terug te keren in de Goddelijke Eenheid. Wat er ook in de zichtbare wereld verschijnt, uiteindelijk kan het zich niet van de Goddelijke Eenheid afsplitsen. Eens zal het zich weer moeten verenigen met zijn complement en opgaan in het AL. De kracht echter die alles tot de eenheid terugdwingt is van Goddelijke aard en oorsprong.

De Scheppingsflits vanuit de Kether, die na de manifestatie in de Malkuth, terugkeert via de middenzuil, met zijn verschillende bewustwordingsniveaus, in de Kether.

De Schepping –de herkenbare wereld met zijn zichtbare vormen- is gelijk een boom: rechts draagt hij positief, goede vruchten en links negatief, slechte vruchten. MAAR BEIDE ZIJDEN KOMEN VOORT UIT DEZELFDE STAM, UIT DEZELFDE EENHEID.

Alleen door deze splitsing ontstaan uit de Eenheid, die noch goed noch slecht maar Goddelijk is, het goede en het kwade. Alleen door de splitsing werd kennis, inzicht mogelijk.  Daardoor moet de
kenbare wereld bestaan uit goed en kwaad, anders was ze niet kenbaar en hoegenaamd niet mogelijk. Alleen God is de eenheid Zelf. Hij is de Alfa en de Omega en men kan van hem geen beeld of gelijkenis maken.

Marcel Messing schrijft:

«Het meest Sacrale Archetype in het menselijk bewustzijn is de Levensboom. In talloze mythen en legenden en in alle grote religies komt het symbool van de levensboom voor. Talloos zijn ook de mythen over de val van de mens in relatie tot de levensboom. Het meest bekend in de christelijke wereld is het verhaal uit Genesis 2 en 3, waarin sprake is
van de 
‘de boom des levens’, symbool van de Goddelijke Eenheid, en ‘de boom van kennis van goed en kwaad’, symbool van dualiteit. Op verrassende wijze worden de zondeval
en het probleem van goed en kwaad toegelicht vanuit Gnostische teksten, esoterie, theologie, psychologie en antropologie.

Het drama van de menselijke val is nog steeds actueel. Onwetendheid en begeerte houden
nog altijd het rad van geboorte, ziekte, lijden, ouderdom en dood in stand. De weg naar bevrijding uit deze kringloop is gelegen in ‘de kruisiging’ van de zintuigen. »

 Aanbevolen literatuur:

Marcel messing: ‘Van levensboom tot Kruis’ (ankertje 200)

Z’ev ben Shimon Halevi: ‘Kabbala en Exodus’

Over resoundeffects

Mijn naam is Gabriele van Doorn, ik woon in Heerlen - Parkstad Z.Limburg. * mijn website is te vinden op: www.klank-kleur.nl/ * en U kunt me vinden op: http://nl.linkedin.com/in/gabrielevandoorn
Dit bericht werd geplaatst in Kabbalah, Levensbeschouwingen en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s