De belangrijke principes van de Tantra

Hier in het westen wordt TANTRA min of meer
gekoppeld aan de Kama Sutra die op geheel Westerse wijze wordt ingevuld met de nadruk op erotiek.

 Maar de Tantra staat voor een totaal Inzicht in het leven en het doel is om inzicht en ervaring te geven van de heelheid van het leven. Dit bewerkstelligt zij door kennis door te geven van de hele reikwijdte van het leven. Door ons in contact te brengen met het meest essentiële: bewustwording.

Tantra geeft ons een overzicht van zeven energetische centra, waarin ons bewustzijn ervaringen kan opdoen en waarin het zich kan manifesteren en uitdrukken. Deze energetische bewustzijnscentra worden chakra’s
genoemd en zijn over het algemeen al bekend vanuit de Yoga. Yoga en Tantra zijn
dan ook zusterwetenschappen.

Tantra leert ons dat er slechts één levensenergie is, die zich in alle zeven chakra’s echter verschillend manifesteert. Elke chakra is een soort transformator: het zet de universele energie van bewustzijn om in specifieke soorten energie met de bijbehorende vermogens.

Zoals verschillende elektrische apparaten zijn aangesloten op dezelfde elektriciteitsnet, zo zijn de zeven chakra’s verbonden en tot één compleet circuit verworden zodat de universele energie als pure levensenergie door ons lichaam stroomt, waardoor onze lichamelijke totaliteit leeft en functioneert.

Wanneer elektrische energie geleid wordt door een verwarmingselement, dan wordt dit omgezet in warmte. Wanneer elektra door een lamp geleid wordt, krijg je licht. Door een radio: muziek. Door een telefoon: gespreksmogelijkheid. Door een televisie: beelden en
informatie uit de hele wereld. Door een computer: beelden en informatie op een
interactieve manier met de hele wereld, etc.

  • Wanneer universele bewustzijnsenergie (ook wel Prana, Kundalini, Chi of Ki genoemd) door de stuit-chakra stroomt voedt dat het instinkt tot overleven, maar ook seksueel verlangen en seksuele potentie.
  • Wanneer dezelfde universele bewustzijnsenergie door de milt-chakra stroomt, versterken die de gewoontes en karakter.
  • Door de zonnevlecht -chakra ontstaat persoonlijke kracht en de drang om sociaal op te klimmen en aanzien te verwerven.
  • Door de hart-chakra ontstaat gevoel van liefde, mededogen en de ervaring van zuiver bewustzijn.
  • Door de keel-chakra transformeert de energie zich tot zelfexpressie en idealisme.
  • Door de voorhoofd-chakra ontstaat menselijke wijsheid, universeel ik-besef, inzicht in het mechanisme van de schepping en het besef medeschepper te zijn samen met de goddelijke creatieve intelligentie.
  • Door de kruin-chakra ontvang je inzicht in de Kosmische Wil en Wetten, een onderdeel te zijn van een Groter geheel en het opgaan van het individu binnen de kosmische, scheppende Intelligentie.

Tantra maakt ons ervan bewust dat we een véél groter bewustzijnspotentieel hebben dan dat wat tot uitdrukking komt in de drie gangbare bewustzijnstoestanden: slapen, dromen
en waken, die direct verband houden met de onderste 3 chakra’s. De 4 hogere chakra’s lopen parallel met en hebben betrekking op de vier hogere bewustzijnstoestanden.

Bij de vierde chakra begint het besef van een zuiver zelfbewustzijn, de ontstijging van het animale in de mens.

De vijfde chakra houdt verband met de vijfde bewustzijnstoestand: de permanente ervaring van het
transcendentale zelf, tijdens slapen, dromen en waken. Deze toestand wordt in India traditioneel ‘moksha’ genoemd: bevrijding. In deze toestand ervaart het individu dat zijn of haar bewustzijn absoluut en eeuwig is, en los staat van de
veranderingen in het lichaam. Dit is ware levensvrijheid.

De zesde chakra houdt verband met de zesde bewustzijnstoestand: Op basis van de ervaring van zuiver, onbegrensd bewustzijn, begint het individu inzicht te krijgen in het
mechanisme van de schepping; hij of zij ziet in hoe alles een manifestatie is van bewustzijn. Men leert zich te vereenzelvigen met de scheppende intelligentie van het universum. In India wordt deze toestand traditioneel Bhagawan-chetana genoemd, ofwel Godsbewustwording.

De zevende chakra houdt verband met de zevende en hoogste bewustzijnstoestand die de mens ervaren kan. Hier weet het individu dat het in wezen één is met de kosmische
intelligentie en bovendien weet hij of zij dat de hele schepping een manifestatie is van zijn of haar kosmische Zelf. Hij of zij weet: alles wat bestaat is een aspect van mezelf. De persoon erkent dat alles in wezen één is. Daarom wordt deze toestand van bewustzijn ‘Eenheidsbewustzijn’ genoemd. Men ziet het Ene in het Al.

Door de activering van de vier hogere bewustzijnstoestanden wordt de mens pas echt compleet menselijk. Het leven op deze planeet wordt tot op heden bijna uitsluitend geleid
door de onderste 3 chakra’s: overleven, voortplanten en het verwerven van een sociale positie. Ook de dierenwereld wordt door de energie van deze drie chakra’s beheerst. Het mensenleven is echter bedoeld om de lagere niveaus te overwinnen en zich verder te ontwikkelen. Onze dierlijke aard te overstijgen en onszelf volgens het in ons aanwezige potentieel  te ontwikkelen tot volle wasdom: met mededogen, liefde, onbegrensd bewustzijn, ware levensvrijheid, goddelijke creatieve vermogens, in het besef dat we in wezen allen één zijn.

Zolang we de hogere chakra’s niet verlevendigd hebben, zullen we toch een zekere onbehagen in ons meedragen. We voldoen niet aan ons potentieel. We zijn niet helemaal
authentiek. We hebben geen inzicht in de essentie van het leven. We hebben geen kennis van het doel des levens. Hoewel we onze levensweg zelf scheppen, zijn we ons hiervan niet bewust en voelen ons vaak slachtoffer van omstandigheden.

Tantra wil ons de hele reikwijdte van het leven laten ervaren omdat het bekend is dat we pas een ideale samenleving tot stand kunnen brengen wanneer we tot volledige ontwikkeling komen. Deze kenmerkt zich door ware menselijkheid, liefde, gerechtigheid, vrede, samenwerking, voorspoed, gezondheid en vrijheid van lijden.

De mens functioneert pas in toenemende mate ontspannen, evenwichtig, wijs, vreedzaam en gelukkig wanneer hij/zij de ervaring van de vierde bewustzijnstoestand opdoet. Tantra wil de mens opvoeden in de ervaring van hogere bewustzijns-toestanden, waardoor we geleidelijk aan leren te functioneren zonder complicaties voor onszelf en anderen te creëren. Eenheidsbewustzijn is de natuurlijke toestand van geestelijke volwassen mensen.

Tantra erkent het grote belang van seksualiteit in het leven van de mens. Daarom biedt zij de nodige kennis en methoden aan om dit belangrijke aspect van ons leven op zodanige wijze te cultiveren, dat het geïntegreerd wordt in het leven als geheel, zelfs een bijdrage levert aan de ontwikkeling van hogere bewustzijnstoestanden!

Tantra onderscheidt drie niveaus van erotische ervaring: lichamelijk, geestelijk en spiritueel. Het genitale niveau heeft betrekking de stuit-chakra, en biedt de bevrediging van de biologische behoefte aan een orgasme. Het geestelijke niveau van een erotische ervaring heeft betrekking op de hart-chakra en genereert golven van liefde in beide partners. Het spirituele niveau van een erotische ervaring heeft betrekking op de kruin-chakra, en genereert de ervaring van eenheid in beide partners, een soort kosmische extase.

Het geheim van het ontstaan van deze bevredigende, inspirerende en helende ervaringen door gebruik te maken van onze seksuele drijfveer, is gelegen in de ontspannen wijze waarop we seksuele ontmoeting gestalte geven. Indien we een ontspannen, vertrouwlijke,
communicatieve, spontane, niet op prestatie gerichte houding aannemen tijdens onze seksuele activiteiten, kan de seksuele energie een weg vinden naar onze hart-chakra. Dan wordt de seksualiteit overvleugeld door de ervaring van wederzijdse liefde. Door herhaling wordt de gedeelde liefde steeds groter en steeds dieper.

De liefde kan zo groot worden dat de harte-energie in kracht toeneemt en zo naar de hogere chakra’s stroomt. Wanneer deze bewuste liefdesenergie onze hersenen bereikt, kunnen we een soort kosmisch orgasme ervaren. We voelen ons verbonden en zelfs
één met de hele schepping. Deze ervaring vormt dan de grondslag voor de ontwikkeling en stabilisatie van eenheidsbewustzijn. In eenheids-bewustzijn is ons gevoel van liefde alomvattend geworden. Het betreft niet alleen onszelf en onze partner, maar omvat alle levende wezens tot aan de hele kosmische schepping!

Door middel van talloze tips en technieken helpt Tantra ons onze seksualiteit te cultiveren tot een hoger, bijna kosmisch niveau! In de groei naar hogere niveaus van geestelijke bevrediging en vrijheid, worden weerstanden en obstakels voor deze kosmische bewustzijns-toestand geleidelijk aan opgelost. Belemmeringen die vaak te maken hebben met seksualiteit en onderdrukte emoties, worden stapje voor stapje uit de weg geruimd. Tantra weet, dat alleen een mens dat vrij is van stress en spanningen, de ervaring van hogere bewustzijnstoestanden kan genereren. De Tantra wijzen hebben de mensheid inzichten, gecombineerd met praktische methoden, aan de hand gedaan, waarmee elk individu zijn eigen seksuele energie kan aanwenden om gevoelsmatig en intellectueel met het leven ‘klaar te komen’.

De aloude ontdekkingen van de Tantra wijsheid komen nu meer dan ooit van pas, nu de
verkeerde (animale) levenswijze van de mens geleidelijk aan niet meer te ontkennen valt! Het alternatief dat Tantra biedt is in staat een geestelijk volwassen (verlicht) mens voort te brengen! Tantra weet dat alleen geestelijk volwassen mensen een geestelijk volwassen
samenleving en een geestelijk volwassen mensheid kunnen voortbrengen.

Met dank aan Drs. Frans Langenkamp.             bewerkt en correcties: Gabriele van Doorn
Antropoloog en vedisch astroloog.

Over resoundeffects

Mijn naam is Gabriele van Doorn, ik woon in Heerlen - Parkstad Z.Limburg. * mijn website is te vinden op: www.klank-kleur.nl/ * en U kunt me vinden op: http://nl.linkedin.com/in/gabrielevandoorn
Dit bericht werd geplaatst in Levensbeschouwingen en getagged met , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s