ONZE TIJD ASTROLOGISCH BEZIEN

Wij leven in een snel veranderende wereld, in een ‘eindtijd’ omdat het afgelopen Vissentijdperk de Overgang maakt naar het Watermantijdperk en Neptunus (de huisheer van Vissen) zijn heerschappij moet overdragen aan Uranus (huisheer van Waterman). Wij ondervinden een hoeveelheid aan veranderingen omdat het onvermijdelijk en voorbestemd is.

Het drijfveerprincipe van Neptunus was verantwoordelijk voor al datgene wat in het  verborgene gebeuren kon, -alles wat zich onder water en in de diepte afspeelde-, het meegaande en onpersoonlijke van de massa, het kudde-instinct, de collectieve drijfveer om op te gaan in een groter, onpersoonlijk geheel; de massahysterie, bespiegelingen en dromerige idealen, die verwateren in de grote oceaan en daardoor amper of geen vorm krijgen; het alles bedekken met de mantel der liefde om confrontaties te vermijden en vooral behoudend. De planeet van de toeters en de bellen, reclamestunts en alles mooier doen lijken dan het is. Maar Neptunus is ook de mysticus in onszelf met een aandrang om boven het stoffelijke en betrekkelijke uit te groeien. Doch doordat Neptunus ook de
heerser van het twaalfde huis is, ontaardt het gevoel voor mystiek vaak in de vlucht in ‘iets onduidelijks, iets zweverigs’.

In het afgelopen vissentijdperk kun je de drijfveermanifestatie van Neptunus herkennen in de vele geheime genootschappen (zoals b.v. de Tempeliers, de Maltezer Orde, de Alchemisten de Vrijmetselaren, enz.), het Christendom, de Islam, het communisme, het socialisme, maar ook de Renaissance en de Verlichting.

Door zijn lange omlooptijd beïnvloedde hij hele generaties en al naar gelang hij goed of slecht geaspecteerd stond, werkte zijn invloed vredelievend en humaan of bracht hij
geweld, politieke onbestendigheid, grote liquidatie en schandalen. Een periode van heksenjacht gevolgd door vrouwenemancipatie; van Spaanse inquisitie tot godsdienstvrijheid. En alles even ongebreideld zoals zijn eigen aard nu eenmaal is.

Uranus als drijfveerprincipe is vooral toekomstgericht, snel denkend,  plots veranderend, grensoverschrijdend,  intuïtief, het eerlijk doorzien van de uiteindelijke en fundamentele waarden, geestverwantschappen, het doorbreken van
oude vormen en tradities, nationalisme en humanisme. Uranus houdt niet van het vasthouden van Neptunus en wat in het verborgene gebeurt, brengt hij -zonder vooraf gaande waarschuwing – aan het daglicht, al komt de onderste steen boven. En dat dit momenteel daadwerkelijk aan de orde is, kunnen we waarnemen middels de vele schandalen rond politici en op ettelijke andere gebieden

Het Watermantijdperk is er niet van de ene dag op de andere,
noch is het Vissentijdperk ineens van het beeldscherm verdwenen. Er is een overgangstijd, een eindtijd waarin wij nu leven. De drijfveerprincipes vanUranus en Neptunus botsen geweldig met elkaar. Uranus breekt af wat Neptunus nog met een laatste poging probeert vast te houden. Een rumoerig afscheid, dat geenszins ongemerkt voorbij zal gaan, waarbij Neptunus alles zal moeten prijsgeven dat in de afgelopen 2149 jaren onder zijn heerschappij tot stand is gekomen.

De aanzet tot het watermantijdperk begon kort voor 1939 en rond 1944 zie je de geboorte van de eerste no-nonsense generatie, die niets meer moet hebben van de gezagsgevoelig-heid van de voorbije generaties. Het Watermantijdperk zal een tijd worden van een overwegend kleinschalig, humanitair georganiseerde samenleving, bestaande uit geestelijk vrije individuen, die hun eigen verantwoordelijkheden zullen nemen met een zo groot mogelijke zelfdiscipline.
Zij zullen daartoe zeker zijn uitgerust, want de kinderen die nu geboren worden zijn duidelijk anders dan de voorgaande generaties. Dit onderscheid begint zich al sinds de laatste decennia  te manifesteren en voor mij staat als een paal boven water dat dit de ‘Nieuwe Mens’ (in wording) is, waar ‘de Openbaringen’ over spreekt en waarvan het gegeven ook astrologisch aantoonbaar is.

Dit betekent, dat alle ons bekende systemen, omstandigheden, ons huidige denken en uiteindelijk het totale wereldbeeld overhoop wordt gehaald en wij onherroepelijk worden mee getrokken in deze veranderingen. Het zijn de oudere mensen die –wars van al te grote veranderingen – nog proberen zich vast te klampen aan wat hun bekend en vertrouwd is. Nog nooit waren de
generatieverschillen zo groot als heden ten dage.

En net zoals iemand, die gaat verhuizen, alles meeneemt en afbreekt wanneer hij zijn oude domicilie verlaat en de nieuwe heerser dit domicilie naar eigen aard begint in te richten, zo treedt –onder de toenemende invloed van Uranus – de liquiderende kant van Neptunus op de voorgrond. En net als bij het nieuw inrichten van een huis: eerst wordt er gebroken en verbouwd, vervolgens puin geruimd om tot slot te behangen en te verven.

Neptunus loopt gemiddeld 14 jaar door een teken van de dierenriem. Zo zien we dat hij tussen

1914 en 1928, gaande door Leeuw, de meeste monarchieën liquideert en de overgebleven koningshuizen steeds meer in hun machtbeperkt;

1928 – 1942, door maagd lopend: liquidatie van de arbeid en
achterhaalde arbeidsomstandigheden;

1942 – 1956, lopend door weegschaal: liquidatie van het
traditionele huwelijksleven en de koloniale gebiedsdelen;

1956 – 1970, door schorpioen gaande: versnelde afbraak van de patriarchaal ingestelde maatschappij en liquidatie van de tot dan heersende seksuele moraal;

1970 – 1984, lopend door boogschutter: verbrokkeling van religies en geloofsover-tuigingen, maar ook afbraak van recht en orde, zodat de daardoor ontstane chaos een langere termijn liquidatie teweeg brengt;

1984 – 1998, bewegend door steenbok: liquidatie van reputaties, nationale aspiraties en de aristocratie.

Van 1998 tot 2012 beweegt Neptunus zich door waterman en
samen met Uranus lopen ze beide regelmatig retrograde en dat leidt uiteindelijk tot de liquidatie van grote samenwerkingsverbanden, bestaande
overheidsinstellingen en wereldomvattende organisaties.

De definitieve aanvang van het Watermantijdperk zal in 2013 een feit zijn en de afbraak van al het oude gaat in een steeds sneller tempo plaats vinden.

Over resoundeffects

Mijn naam is Gabriele van Doorn, ik woon in Heerlen - Parkstad Z.Limburg. * mijn website is te vinden op: www.klank-kleur.nl/ * en U kunt me vinden op: http://nl.linkedin.com/in/gabrielevandoorn
Dit bericht werd geplaatst in Levensbeschouwingen, Maatschappelijk en getagged met , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op ONZE TIJD ASTROLOGISCH BEZIEN

  1. Vanaf begin jaren 90 houdt dit me bezig. Wat een fijn, helder en inzichtelijk stuk heb je hierover geschreven. Dank je wel!

    • Dank voor je reactie en fijn dat je er iets mee kunt. Denk dat de gebeurtenissen die elkaar steeds sneller opvolgen bij veel mensen vragen oproepen en dan is deze ‘leideraad/ verklaring’ hopelijk voor lezers een eventueel antwoord.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s