Het mysterieuze DNA

Al meer dan vijftig jaar kent de wetenschap de dubbele DNA helix als de Sjabloon (template) voor alle levensvormen sinds de ontdekking ervan door Crick en Watson. De kennis over DNA is sindsdien geweldig toegenomen. DNA slaat de chemische moleculaire instructies op voor cellulaire reproductie. Het is een blauwdruk voor de reproductie van eiwitten of proteïne die gevormd worden in de cellen van het
organisme. Het menselijk lichaam bevat een geschatte hoeveelheid van 70.000 tot 90.000 proteïnen.

De DNA helix is een gevlochten dubbele streng. Elke streng is gemaakt van 3.1 miljard nucleotiden. De nucleotiden
(bio-organische verbindingen) zijn tezamen geschakeld om deze immense ketting te vormen. Een nucleotide bestaat weer uit een suiker, een fosfaat en één van de basen: Adenine, Cytosine, Guanine en Thymine, als z.g. triplets of codon. Er zijn dus 4 verschillende soorten nucleotiden, afhankelijk van soort base die aan de suiker vastzit.

Van de complete ketting in een complete DNA streng, wordt slechts 5% gebruikt voor het coderen van de reproductie van eiwitten. De ander 95% werd junk of slapend DNA genoemd. Voor lange tijd hebben westerse wetenschappers geloofd dat het 95% niet-coderende deel van het DNA onbelangrijk was. Revolutionaire nieuwe ontdekkingen hebben aan het licht gebracht dat de genetische code van het DNA molecuul, geherprogrammeerd kan worden!

Ons hele geloof over DNA als het heilige boek des levens dat de tekst bevat om elk hoofdstuk van de biologie te kunnen schrijven, dient nu opnieuw geëvalueerd te worden. Het DNA verschil tussen een mens en een primaat waar wij uit geëvolueerd zouden zijn, is eenvoudigweg te klein om alle verschillen in voorkomen te verklaren, laat staan de immense verschillen in bewustzijn en intelligente vermogens. Op DNA niveau hebben we meer gemeen met dolfijnen dan met apen.

Junk DNA

Terwijl de westerse wetenschap investeerde in het Menselijk  Genoom Project en zich richtte op de 5% coderende triplets van het DNA, werd in de Sovjet Unie in 1990 een groep Russische wetenschappers van de Russische Academie voor Wetenschappen bijeen gebracht om het gehele menselijk genoom te bestuderen. Dit onderzoek werd geleid door Dr. Pjotr Garjajev, lid van de Russische Academie voor Wetenschappen in New York. Het Russische onderzoeksteam koos voor een brede invalshoek en stond open voor nieuwe inzichten tijdens het onderzoek. Het team bestond uit biofysici, moleculair biologen, embryologen en zelfs taalkundige experts. Hun onderzoek toonde aan dat het zogenaamde junk DNA dat compleet vergeten en genegeerd werd door de westerse wetenschap, helemaal geen overvloedig overblijfsel was van de evolutie. Er bestaat een zekere structuur en logica in de sequentie van deze triplets, zoiets als een biologische taal. Onderzoek wees verder uit dat de codons feitelijk woorden en zinnen vormen, en net als onze ordinaire menselijke taal grammatica regels volgt.

Wetenschappers hebben veel onderzoek gedaan naar de oorsprong van de menselijke taal en de oorsprong van de grammatica regels die zo essentieel zijn voor alle menselijke talen; echter ze zijn nooit in staat gebleken om deze bron te vinden. Maar nu voor het eerst in de geschiedenis kan de oorsprong van de taal verrassend genoeg toegeschreven worden aan DNA. De taal van de genen is veel en veel ouder dan welke menselijke taal dan ook die ooit gesproken is op deze aardbol. Het is zelfs denkbaar dat de DNA grammatica zelf als een blauwdruk gold voor de ontwikkeling van de menselijke spraak.

Waar het westerse Menselijke Genoom Project de machinetaal-code ontcijferde van het DNA molecuul, ontdekten Russische wetenschappers de hogere ‘programmeertalen’ die aanwezig zijn in DNA. Nog een verbazingwekkend feit is dat Garjajev’s groep ontdekte dat DNA op geen enkele wijze een gesloten boek van het leven is. Hij ontdekte dat de tekst van het DNA boek veranderd kan worden. De codons van de DNA streng kunnen opnieuw gerangschikt worden in verschillende sequenties. Met ander woorden de software van het menselijk genoom, ons DNAmolecuul, kan geherprogrammeerd worden! Onderzoek wees uit dat de triplets in de DNA streng van plaats blijken te kunnen wisselen.

DNA programmering

Het meest verbazingwekkende experiment dat uitgevoerd werd door Garjajev’s groep, is de herprogrammering van de DNA codon sequentie d.m.v. gemoduleerd laserlicht. Door hun ontdekking van de grammatica van de DNA taal waren ze nu in staat om laserlicht en zelfs radiogolven zo te moduleren dat ze semantiek (betekenis) konden toevoegen aan de draaggolf. Op deze manier bleken ze in staat om DNA in levende organismen te herprogrammeren door gebruik te maken van de samenhang van resonantiefrequenties van DNA. De meest indrukwekkende ontdekking die men tot op heden gedaan heeft, is wel dat gesproken taal gemoduleerd blijkt te kunnen worden op de draaggolf. Welnu dit is een ongelooflijke en verbazingwekkende wetenschappelijke ontdekking! Ons eigen DNA kan eenvoudigweg geherprogrammeerd worden door menselijke spraak, vooropgesteld dat de woorden gemoduleerd worden op de correcte draaggolf frequenties!  

Waar de westerse wetenschap gecompliceerde biochemische processen gebruiken om DNA triplets te knippen en te plakken in het DNA molecuul, gebruiken Russische wetenschappers gemoduleerd laserlicht om exact hetzelfde te doen. De Russen hebben reeds bewezen zeer succesvol te zijn in het repareren van beschadigd DNA materiaal!

Laserlicht therapieën gebaseerd op Garjajev’s ontdekkingen worden al met succes toegepast in sommige Europese academische ziekenhuizen op verschillende soorten huidkanker. De kanker genas zonder enige resterende littekens.

Emoties

Daniel Winter en zijn ‘Hart Coherentie Team’ hebben bewijs gevonden dat ook menselijke emoties in staat zijn om DNA te herprogrammeren. De akoestische hartslagen van het hart in het ritme van onze gevoelens, onze emoties, worden omgezet in elektromagnetische energie in de klieren van het lichaam, die als piëzoelektrische omvormers fungeren. De emotie wordt zo energie in beweging ofwel emotie die rechtstreeks naar het DNA van iedere cel van het lichaam gestuurd wordt als blauw gebundeld laserlicht, dat zo in staat is om de DNA codons te moduleren net zoals de lasers van de Russen dat deden.

Planten ontvangen dit licht direct van de zon gebruik makend van chlorofyl in hun bladeren, en gebruiken fotosynthese om de fotonen van de zon te binden. Dieren die deze planten consumeren krijgen hun biofotonen indirect binnen van deze planten. Uiteindelijk wordt het coherente licht van zon dan ook opgeslagen als biofotonen in het organisme. Het doel van metabolisme in zowel planten als dieren is om uiteindelijk hoog coherent ultraviolet laserlicht te creëren in het DNA dat nodig is voor de celreplicatie.

Veel onderzoek heeft uitgewezen dat er een duidelijke relatie bestaat tussen onze mentale en emotionele toestand en onze gezondheid.
Mensen die voor een langere periode leiden aan depressies en negatieve gevoelens, zullen uiteindelijk ook de schadelijke gevolgen hiervan ondervinden voor hun gezondheid. Is het u niet opgevallen dat degene die het meeste praat over een ziekte, ook vaak degene is die deze uiteindelijk krijgt? Angst is een zeer negatieve emotie die niet bijdraagt aan de gezondheid. Wetenschappelijke
studies hebben uitgewezen dat hoe goed baby’s ook gevoed worden, wanneer ze de strelende en liefdevolle aanraking van hun moeders moeten ontberen, ze uiteindelijk zelfs kunnen sterven! De liefdevolle knuffels van de moeder worden rechtstreeks gestuurd naar het DNA van de baby!

Daniel Winter stelt overduidelijk dat onze emoties ons DNA programmeert en het immuunsysteem van onze cellen beïnvloedt. Negatieve emoties vernietigen de samenhang van het immuunsysteem, terwijl positieve emoties het juist versterken. Volgens Winter is dan ook het gezondste wat we kunnen doen, zo veel mogelijk gelukzaligheid en extase zien te ervaren in ons leven omdat dit de gezondste emotie is die ons op de lange duur een lang
leven bezorgt.

Biogolf computer

De golf verwerkende en modulerende eigenschappen van DNA hebben een totaal nieuwe functie van het DNA molecuul aan het licht gebracht. Voor lange tijd hebben we geloofd dat het enige doel van DNA was drager te zijn van genetische informatie voor de reproductie van het leven. Naar nu blijkt is dit slechts de helft van het verhaal.

Garjajev en anderen postuleren in een wetenschappelijke paper getiteld  ‘DNA wave Biocomputer’ (vert: DNA golf biocomputer), dat DNA niets minder is dan een intelligente biologische computer, een intelligent apparaat dat in staat is om biologische informatie afkomstig van alle cellen in het lichaam op te slaan en weer te raadplegen, waarbij de chromosomen van alle cellen onderling verbonden zijn in een holistisch continuüm, een soort biologisch internet in het lichaam. De DNA chromosomen vergaren zo onbeperkt informatie van de celmetabolis-men die plaatsvinden in iedere cel, geven die informatie weer verder  door regulerende elektromagnetische signalen uit te zenden als terugkoppeling. De miljarden cellen waaruit het lichaam bestaat zijn op deze manier in voortdurende en constante communicatie met elkaar.

Ander bewijs van het feit dat ons lichaam een enkel super in onderlinge samenhang opererend biosysteem is, komt van van Cleve Backster. Hij bleek in staat om te bewijzen dat cellen geïsoleerd van het menselijke lichaam in communicatie blijven met het lichaam, zelfs wanneer ze zich op afstand van het lichaam bevinden. Toen een schaaltje spuug van iemand ergens anders naar toe gebracht werd, bleek dat de spuug in het schaaltje dezelfde veranderingen onderging als het vocht in de mond van de proefpersoon. De enige verklaring voor dit experiment is dat al onze lichaamcelen onderling non-lokaal verbonden
zijn ongeacht hun afstand tot elkaar, en dat deze connectie in stand blijft zelfs wanneer de cellen gescheiden worden van het lichaam.

Volgens Garjajev, wordt de erfelijke informatie van het organisme ook non-lokaal opgeslagen, wat betekent dat deze niet beperkt is tot het DNA molecuul zelf. Het DNA molecuul fungeert enkel als een opslagmedium dat in staat is om deze erfelijke informatie te lezen en schrijven van en naar een non-lokaal gedistribueerd veld. DNA acteert hier als een fractal-omgeving die op een holografische manier het gebundelde blauwe laserlicht opslaat. Dit erfelijkheids hologram kan gelezen worden door gebruik te maken van ofwel elektromagnetische ofwel akoestische velden.

Over resoundeffects

Mijn naam is Gabriele van Doorn, ik woon in Heerlen - Parkstad Z.Limburg. * mijn website is te vinden op: www.klank-kleur.nl/ * en U kunt me vinden op: http://nl.linkedin.com/in/gabrielevandoorn
Dit bericht werd geplaatst in Meer wetenschappelijk! en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

3 reacties op Het mysterieuze DNA

 1. Hallo Richard,
  bedankt voor je reactie. Inderdaad heeft het met morfogenetische velden te maken en je vraag loopt vooruit op mijn vervolgstuk, waarin ik dit ook vermeld. Darwin’s theorie was al omstreden bij zijn tijdgenoten.
  Hartelijke groeten,

  Gabriele

  • Hallo Gabriele,

   Het is een onderwerp waar ik de laatste tijd vanuit verschillende invalshoeken naar kijk. Er is een hoop informatie, waarvan ik nog maar het topje van de ijsberg heb gezien. Het is fijn om alles weer helder en samengevat op een rij te zien, want veel zakt bij mij in loop van tijd weer weg. Een ding is me wel duidelijk geworden in de loop van een aantal jaar en verschillende persoonlijke ervaringen: alles is energie op verschillende niveau’s en met elkaar verweven. Wetenschap en spiritualiteit lijken weer een cirkel te hebben afgelegd en elkaar te vinden. Dat stemt me positiever in een helaas nog vaak vrij materialistische tijd.

   Hartelijke groeten, Richard

 2. Mooi werk! Het neodarwinisme was me ook al lang veel te simpel. Dit onderzoek klinkt me ook als verwant met Sheldrake’s morfogenetische velden, zeker wanneer het gaat over lichaamscellen buiten het lichaam die in contact blijven. In de quantummechanica is men, dacht ik, ook al redelijk ver op dit spoor. Zou het dan eindelijk zo ver zijn dat het Newton-darwiniaanse denken wordt ingehaald? Ik hoop het! Groeten, Richard

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s