DNA, de machtige SLEUTEL tot evolutie….

Intelligent Ontwerp

Ondanks het feit dat het Darwinisme al sinds 1859 in zwang is, hebben zijn theorieën in de laatste decennia aan nogal wat kritiek
blootgestaan, omdat ze nog steeds niet in staat zijn om alle vragen te beantwoorden en de explosie van plotselinge nieuwe levensvormen te verklaren die zich zo’n 530 miljoen jaar geleden op deze planeet voordeed. De overvloedige hoeveelheid nieuwe hogere levensvormen die toen zijn ontstaan met een hoger niveau aan biologische complexiteit dan alle soorten ervoor, vereiste het ontstaan van nieuwe soorten eiwitten en corresponderende genen binnen een relatief zeer kort tijdsbestek. Deze explosie kan moeilijk worden verklaard door een spontane toename in de natuurlijke mutaties van de genen.

Hoe is het mogelijk dat de natuur in staat is geweest om een complex biologisch systeem zoals het oog voort te brengen, enkel en alleen door wat te goochelen met de codons van het DNA molecuul? Alle biologische systemen zoals de organen, het immuunsysteem en de zintuigen zijn veel te complex om enkel en alleen door puur toeval tot stand te zijn gekomen. Het probleem met deze complexe biologische systemen is dat deze zich niet
geleidelijk aan ontwikkeld hebben via velen tussenvormen, omdat deze prototypen namelijk volledig ontbreken in het fossielen archief.

Veel nieuwe biologische functies zijn spontane creatieve uitvindingen die plaatsvonden in het evolutieproces. Toen steeds meer fossielen gevonden werden in de zoektocht naar de ontbrekende schakels in het fossielen archief, bleek paradoxaal genoeg dat er steeds meer bewijs verzameld werd dat de evolutie zich afgespeeld moet hebben in kwantum-sprongen van de ene soort naar de andere, zoals van de ongewervelde naar de gewervelde soort en dus niet via vele verschillende tussenvormen.

Eén van de belangrijkste pijlers van het Darwinisme is de aanname dat genmutaties onafhankelijk plaatsvinden naar aanleiding van externe veranderingen in de omgeving. De reden waarom de aangepaste soorten de veranderingen in de omgeving overleven is omdat ze ‘toevallig’ beter uitgerust zijn om te overleven. Natuurlijke selectie zorgt er hierbij voor dat deze beter uitgeruste mutanten zullen overleven; dit selectie proces wordt ‘de overleving van de sterkste’ genoemd.

Evenmin hebben Darwinisten een verklaring voor de plotselinge sprong in intelligentie en bewustzijn die zich voordeed bij de Neanderthalers zo’n 35.000 jaar geleden. Van in grotten levende jagers maakten zij plots een enorme culturele en intelligente ontwikkeling door om gereedschappen te kunnen maken, het land te gaan bewerken en veeteelt te bedrijven. De mensheid maakte het leven voor zichzelf voor het eerst in de evolutie een stuk prettiger omdat ze niet langer uitsluitend op het najagen van dieren in het wild waren aangewezen. Indien deze duidelijke sprong voorwaarts voor de mens een genetische achtergrond heeft, dan kan het Darwinisme deze niet eenduidig verklaren.

Dr. Bruce Lipton en Harvard Geneticus John Kearns leverde in 1988 al het bewijs dat cellen zelf het vermogen hebben om hun eigen DNA te
herprogrammeren wanneer de omgeving dit verlangt. Zij waren het op alle fronten oneens met Darwin.

Zij namen proeven met bacteriën die geen melksuiker (lactose) konden verteren in een omgeving die uitsluitend bestond uit lactose. Omdat Lactose hun
enige mogelijke voedingsbron was moesten deze bacteriën hun DNA herprogrammeren zodat ze in staat waren om zich te voeden met de lactose en zo te overleven.

De wetenschappelijke kritiek groeit en alternatieve evolutietheorieën zijn al in opkomst. De meest radicale opponenten van de Darwinisten zijn de creationisten die eenvoudigweg geloven in de letterlijke tekst van Genesis. Het gaat bij hen echter om een simplistische en nogal fundamentalistische uitleg, die door fossiele en archeologische vondsten wordt
tegengesproken, terwijl andere evolutietheorieën steeds meer terrein winnen. De
volgelingen van het Darwinisme krijgen langzamerhand geen poot meer aan de grond. Mede omdat de verklaring van het Darwinisme, dat de evolutie alleen maar zou gaan over overlevingstrategie van de egoïstische genen absoluut niet steekhoudend is; net zomin als het geloof, dat de evolutie geen doel heeft.

De fundamentele vraag binnen het Darwinisme blijft inderdaad, waarom het leven op aarde zich ontwikkelde van primitieve onbewust ééncellig leven tot de zelfbewuste mens? Wat kan het doel zijn van zelfbewustzijn wanneer de evolutie alleen maar zou gaan over Darwin’s overleving-strategie van de egoïstische genen?

De ontwikkeling van een nieuwe soort vereist de samenhangende en gelijktijdige betrokkenheid van veel nieuwe biologische functies. Voor het ontstaan van nieuwe soorten zoals bijvoorbeeld vogels, is het niet voldoende om alleen veren te ontwikkelen, het vereist ooklichtgewicht botten en spierstructuur. Wanneer een mutant enkel en alleen veren ontwikkelt, dan zou het deze mutant geen biologisch voordeel opleveren, natuurlijke selectie zou uiteindelijk deze nieuwe levensvorm elimineren.

Een aanschouwelijk voorbeeld dat ik tegenkwam:

  • “Wiskundige Fred Hoyle kwam met een mooie en geloofwaardige analogie om te bewijzen dat evolutie moeilijk beschouwd kan worden als een gelukkig roulettespel. Hij gebruikte als analogie de driedimensionale puzzel, de Rubik’s Cube. Elk vlak van de Rubik’s Cube is geconstrueerd uit een matrix van 9 kleinere kubussen per vlak. Elk van de drie lagen in het vlak van de Rubik’s Cube kan draaien rond een verticale en horizontale as. Ieder vlak heeft een eigen kleur, en wanneer de kubus is opgelost hebben allen vlakken weer dezelfde kleur.
  •  Stel nu dat we de Rubik’s Cube aan een blinde man geven en hem vragen deze puzzel voor ons op te lossen. Hoyle berekende dat de blinde man een verwachte 5 x1018 draaiingen nodig zou hebben om deze puzzel op te lossen. Stel nu dat hij één draaiing per seconde maakt, dan zou het hem 5 x 1018 seconden = 126 miljard jaar kosten om de puzzel per toeval op te lossen. Dit is langer dan de leeftijd van ons universum! Stel nu dat we de blinde man helpen en hem adviseren met een ja of nee bij elke draaipoging die hij probeert, dan kan de puzzel opgelost worden in slechts 120 draaiingen, wat dus slechts twee minuten tijd in beslag neemt.
  • Om de Rubik’s Cube op te lossen dienen we slechts 9 * 6 = 54 kleinere kubussen uit te lijnen, maar om de ‘ puzzel des levens’  op te lossen, dienen we 3.1 miljard nucleotiden perfect zien uit te lijnen in een DNA keten! Welnu, geloven we nu nog steeds dat de evolutie het werk was van een blinde?”

In 1995 ontstond er echter een serieuzere evolutietheorie de ‘Intelligent Design’ (ID) theorie. De grondlegger van de Intelligent Design theorie is Michael Behe die zijn
evolutietheorie lanceerde in een publicatie getiteld ‘Darwin’s zwarte doos’. De Intelligent Design theorie stelt dat het leven op aarde het resultaat is van een intelligent ontwerp in plaats van een ongeleid proces van ‘vallen en opstaan’.

De kwantumfysicus Amit Goswami gelooft dat de kwantumsprongen in de ontwikkeling van de soorten verklaard kan worden door de kwantum wetenschap. Een aantal kwantum wetenschappers hebben de basis gelegd voor wat zij kwantum evolutie noemen. Zie Goswami’s boek ‘‘Het Visionaire Venster’.

Het kernidee van kwantum evolutie is dat de genmutaties plaatsvinden in de kwantum toestand en niet in de klassieke toestand van de Newtoniaanse fysica. Goswami vermeldt dat morfisch genetische velden wel eens de opslagplaats zouden kunnen vormen voor deze kwantum mutaties. Kwantum mutaties staan een praktisch oneindig aantal mogelijke genmutaties toe die allen gelijktijdig plaatsvinden. Alleen veranderingen in het genoom van een nieuwe levensvorm die biologisch betekenis heeft vervalt uiteindelijk van de kwantum toestand naar de klassieke toestand. Goswami vermeldt dat er bewustzijn bij betrokken moet zijn om het verval van de kwantum toestand op gang te brengen alvorens de nieuwe soort kan ontstaan.

Kwantum evolutie zou kunnen verklaren waarom er nooit overgangsvormen gevonden zijn in het
fossielenarchief, omdat deze overgangsvormen namelijk slechts virtueel bestaan hebben in het kwantum rijk. Enkel in kwantumsprongen ontstaan nieuwe soorten. Nadat deze nieuwe soorten zijn ontstaan gebruikt de natuur het natuurlijke selectie proces om die genen te selecteren uit de beschikbare genen uit de genenbank van de nieuwe soort, die het beste aangepast zijn aan de omgeving.
Dus de adaptieve aanpassingen van de soort die plaatsvinden in nieuwe omgevingsituaties, zijn altijd al beschikbaar geweest in de collectieve genenbank. De kwantum evolutie omarmt het Darwinisme in zoverre dat het gelooft dat het natuurlijke selectie mechanisme een druk legt op de soorten om zich aan te passen in de metastase perioden tussen de kwantum-sprongen van nieuwe soorten.

Goswami gelooft dat de bewuste keuze voor het verval van het kwantum potentieel aan genen om nieuwe soorten te creëren, in overeenstemming is met een groter plan.

Ook de chaostheorie van de fysica lijkt de Intelligent Design theorie van Michael Behe te ondersteunen. De fractal attractoren van de chaostheorie stellen ons voor de filosofische vraag of er doelgerichtheid bestaat in het universum.

Het moge inmiddels duidelijk zijn dat DNA niet enkel  dient als een chemische geheugen-chip voor de reproductie van proteïnen. Russisch onderzoek heeft aangetoond dat we de intelligentie van DNA onderschat hebben, omdat het fungeert als een biocomputer en in staat is om biologische informatie te verwerken van de celmetabolismen die plaatsvinden in het ons lichaam. Het meest verbazingwekkende is dat de condon sequenties van DNA geherprogrammeerd kunnen worden door coherente frequentie bronnen zoals gemoduleerd laserlicht, radiogolven en menselijke emoties. We zijn nog maar net begonnen om de brugfunctie van DNA te ontdekken naar informatie velden, de brug naar wat Rupert Sheldrake de morfisch genetische velden van het leven noemt.
Morfisch genetische velden zouden wel eens de sturende kracht achter de biologische evolutie kunnen zijn.

Deze nieuwe ontdekkingen laten zien hoe weinig we eigenlijk pas weten over DNA. Niettegenstaande het feit dat we schijnbaar nog maar over zeer beperkte kennis beschikken van DNA in het Westen , hebben wetenschappers desalniettemin al gewaagd om gen technologie naar eigen believen toe te passen op gewassen en organismen.
Deze onderneming zou wel eens heel gevaarlijk kunnen blijken te zijn voor de biosfeer en het overleven van het leven op aarde zelf, omdat herstructurering van het DNA molecuul de golfeigenschappen van het DNA vernietigt waarvoor de natuur miljoenen jaren nodig heeft gehad om te perfectioneren. Het ware beter wanneer we eerst de taal van het DNA leren spreken.

In Genesis staat ook geschreven over de boom die midden in het paradijs stond: ‘Van deze boom zult gij niet eten’. Het betrof de boom der kennis waarvan Eva, dank zij de slang, toch niet af kon blijven. Een allegorische boodschap, die ik nu beter begin te begrijpen.

Over resoundeffects

Mijn naam is Gabriele van Doorn, ik woon in Heerlen - Parkstad Z.Limburg. * mijn website is te vinden op: www.klank-kleur.nl/ * en U kunt me vinden op: http://nl.linkedin.com/in/gabrielevandoorn
Dit bericht werd geplaatst in Meer wetenschappelijk! en getagged met , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op DNA, de machtige SLEUTEL tot evolutie….

  1. Hallo Gabriele, dat is weer een mooi coherent stuk! Het doet me ineens denken aan een onderzoek dat David Wilcock noemde waarin golfenergie (ik weet niet meer van wat voor frequentie) door een eendenei naar een kippenei werd gestuurd. De kip die uit het ei kwam had eendachtige kwaliteiten verworven, waaronder tenen met zwemvliesachtige tenen. Er valt inderdaad nog een hoop te leren! Ik krijg vaak het gevoel dat de mens als een kleuter is met gevaarlijke gereedschappen in de handen. Een reden waarom ik erg huiverig ben voor GMO’s. Groeten, Richard

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s