MORELE HERBEWAPENING!

Onze samenleving zit in het slop maar de meeste medeburgers onder ons blijven hangen in een afwachtende houding en lezen en luisteren slechts naar een veelheid van informatie. Daarbij staart iedereen zich wezenloos naar een cultuur van graaiers en een bezetenheid naar geld, nog meer geld en………………

De mensen aan wie wij het gezag, de economie, de zorg, het openbaar vervoer, het onderwijs en de nutsvoorzieningen hebben overgelaten hebben het verknald……

 Even op een rijtje de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet in het kort: (voor zover ze nog niet tot u zijn doorgedrongen of slechts gedeeltelijk)

 • 3 miljard bezuinigen op de bijstand, wajong en sociale werkplaatsen
 • schrappen van 60.000 banen in de sociale werkvoorziening
 • bijstandsuitkering in 20 jaar met € 2.000,- omlaag
 • verdienen onder het minimumloon wordt mogelijk
 • de zorgtoeslag wordt beperkt en het eigen risico stijgt naar € 220,- per jaar
 • het Persoonsgebonden budget wordt grotendeels geschrapt
 • bezuinigingen van 300 miljoen op de jeugdzorg en 300 miljoen op het speciaal onderwijs
 • invoering eigen bijdrage voor mensen met een psychiatrische aandoening.

Kortom: onze verworvenheden worden afgebroken en onze koopkracht wordt gereduceerd tot nihil waardoor er een domino-effect ontstaat op de markt. In een tijd van economische neergang zijn dit onverantwoorde voorstellen en persoonlijk zie ik de chaos, die hieruit voortvloeit, al voor me.

Om maar te zwijgen over de kwetsbare bevolkingsgroepen die ofwel achter de geraniums worden gedumpt of wel in grote geestelijke nood komen. Dit staat ver af van alles wat een staat tot een beschaafd land maakt.

Aan de andere kant mogen we onze ogen niet sluiten voor het misbruik van onze voorzieningen. dat mogelijk werd gemaakt doordat er onvoldoende controle werd uitgeoefend.

 • Waarbij de overheid zich schuldig maakte aan het zich laten leiden door vals sentiment, het opzetten van fraudegevoelige voorzieningen en onvoldoende controle op aanvragen en uitvoerders van deze voorzieningen.
 • Het toekennen van de meest idiote subsidies die in veel gevallen ook nog tegen de subsidieverstrekker werden gebruikt .
 • Burgers die zich als een kat op het spek gebonden zagen en in ruime mate misbruik maakten ten koste van medemensen.
 • Uitvoerders binnen diverse uitvoeringsorganen die a-priori dachten aan de instandhouding van hun baan of werkgelegenheid.

Ieder land krijgt de regering die ze verdient;

wie zwijgt stemt toe;

na ons de zondvloed!

En nu dan de rekening!  

 Valt het tij nog te keren en wat kan ons aandeel hierin zijn.

Vrijheid en democratie zijn verworvenheden, die nooit als vanzelfsprekendheid blijven bestaan, maar die beschermd moeten worden, waar wij voor zullen moeten blijven vechten en dienen te bewaken en te onderhouden.

Als burger kunnen wij daar een belangrijk aandeel in hebben door:

 • Vinger aan de pols te houden en ons op de hoogte te stellen van de verticale relatie tussen overheid en burgers;
 • Beseffen dat ons kiesrecht tot één van de belangrijkste verworvenheden behoren en dat we dit kiesrecht in ere dienen te houden door daarvan gebruik te maken;
 • Ervan doordrongen zijn dat wij als burgers MELDPLICHT hebben wanneer wij kennis krijgen van mensen die misdrijven plegen of plannen ertoe beramen zelfs wanneer ze tot uw vriendenkring of familie behoren;
 • Iedere Nederlander heeft het recht om aangifte te doen en op dit recht moeten wij blijven staan, ook als de politie in de eerste instantie zich onwillig opstelt. Trek aan de bel, formuleer uw aanklacht zorgvuldig, zoek medestanders waarvan U weet dat ze dezelfde klacht hebben en verzamel feiten. Dan wordt u serieuzer genomen en geloofwaardiger voor de politie;
 • Wanneer de burger de politie serieus neemt, zullen zij zich anders opstellen tegenover de burgers. Nu moeten zij zich verweren tegen criminelen en de publieke opinie.
 • Reken de politieambtenaren niet af voor het gedrag van korpschefs. Graaien aan de top komt in elke tak van de samenleving voor en is HELAAS onderdeel van onze huidige cultuur geworden.
 • Besef dat criminelen hun kracht ontlenen aan ‘bendevorming’. Wat let u om hetzelfde te doen?
 • Sta erop dat de overheid zorgvuldig met uw gegevens en bescherming omgaat.
 • Gebruik internet om bepaalde discussies op te starten, informatie te verzamelen en de Tweede Kamer van de uitkomsten op de hoogte te stellen en te houden.
 • Maak gebruik van uw petitierecht!
 • Blijf niet mopperen en kritiek te spuien, maar kijk wat u kunt toevoegen aan een leefbare samenleving. ‘Tussen denken en doen verslijt men menige schoen’.
 • Hou Uw ‘werkterrein’ klein en beheersbaar. Of in uw directe omgeving of richt uw aandacht en inzet op één bepaald doel;
 • Als burger bent u niet machteloos, geen speelbal van de overheid of een agressieve omgeving. Wel medeverantwoordelijk om uw buurt leefbaar te houden.
 • Ontrek u niet aan uw plicht om te getuigen indien u dat gevraagd wordt;
 • Neem het op voor kwetsbare mensen en groepen in uw omgeving;
 • Besef dat de overheid in uw dienst is, voor u hoort te werken en betaald wordt van uw belastinggeld;
 • Blijf beheerst en beleefd, maar reageer beslist;
 • Alle mensen zijn gelijk en u hoeft tegen niemand op te kijken of op niemand neer te kijken;
 • Ga zorgvuldig om met de voorzieningen die geboden worden. Ga niet voor psychologische hulp indien u niet lekker in uw vel zit of met een verbroken relatie zit. Daar zijn andere mogelijkheden of praatgroepen voor. Te vinden op internet;
 • Ben kritisch richting hulpverleners, vraag naar hun antecedenten en ervaring! Als u gaat solliciteren moet U ook al uw gegevens overleggen, dus waarom zou u voorzichtiger moeten zijn met de mensen bij wie u aanklopt;
 • Afzijdig blijven mag ogenschijnlijk veilig lijken maar draagt bij tot aftakeling van een leefbare natie;
 • Voel u een verantwoorde burger, die deelneemt aan het maatschappelijk rechtsverkeer.

 Neem de tijd en de moeite om bovenstaande punten te overwegen en te kiezen voor wat u ermee wilt doen. Of blijf afwachten en u krijg de overheid die u verdient, zwijg en stem in met wat er nu gebeurt, dan kan u rustig wachten op de zondvloed die alles meeneemt waar u in geloofde.

——————————————————————————————-

Het Centraal Planbureau bracht onlangs het rapport uit : ‘DE SOCIALE STAAT VAN NEDERLAND 2011’ over relevante ontwikkelingen binnen de samenleving.

Dit rapport is te downloaden in PDF format op (zie rechter kolom naast het aanbod als boek: http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2011/De_sociale_staat_van_Nederland_2011

Over resoundeffects

Mijn naam is Gabriele van Doorn, ik woon in Heerlen - Parkstad Z.Limburg. * mijn website is te vinden op: www.klank-kleur.nl/ * en U kunt me vinden op: http://nl.linkedin.com/in/gabrielevandoorn
Dit bericht werd geplaatst in Maatschappelijk, Uncategorized en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s