NU SIJT WELLECOME,

JESU LIEVEN HEER.  GHIJ KOMT VAN ALSOO HOOGHE,  VAN ALSOO VEER.

Door Jaap Elze

 Met deze zinnen van de bovenstaande titel begint een oud en bekend Kerstlied. Een slinkend aantal Nederlanders koestert deze en andere woorden tijdens de Kerstdagen, wanneer men de geboorte viert van Jezus Christus. Kerstmis is één van de twee kern-feestdagen van de christelijke religie.. Godsdiensthistorici vermelden edoch dat het Kerstfeest van Germaanse oorsprong is. Oorspronkelijk was dit het Germaanse Midwinterfeest, de viering van de terugkeer van het licht na de langste nacht van het jaar.

Wetenschappers die de geschiedenis van de oorsprong van het Christendom trachten te ontdekken, zijn voorzichtig met dit feest, evenals met Pasen, het tweede kernfeest in alle Kerken. Zij kunnen nergens concrete historische feiten achterhalen die aantoonbaar deze kernfeesten verbinden met de aanbeden Jezus, van wie eigenlijk geen enkel concreet spoor in de geschiedenis is te vinden, behalve in oude geschriften waarin niet is onderscheiden wat concrete feiten zijn en wat mythische allegorieën. Welke echte geschiedkundige waarde kan men toekennen aan de oude geschriften die gevonden zijn bij de Dode Zee en bij Nag Hammadi met betrekking tot de historische Jezus?

Atheïsten verklaren alle religie als onzin en religieuze mensen als psychiatrische patiënten die in mindere of meerdere mate aan waanideeën lijden. Zij gaan er echter aan voorbij dat deze waanideeën het fundament hebben gevormd en nog altijd vormen van de christelijke religie en de westerse cultuur in al zijn facetten.

Is de indrukwekkende schoonheid van Europa’s middeleeuwse gotische kathedralen, van de Rooms-Katholieke en Orthodoxe riten, van de Gregoriaanse kerkmuziek en van de muziek van Johan Sebastiaan Bach en Georg Friedrich Händel werkelijk de ergste vorm van expressie vanhallucinaties en psychosen? Of is dit het bewijs van het ontbreken van enkele chemische stoffen in de hersenen van atheïsten met alle gevolgen van dien? Het antwoord op deze laatste vraag kan ik niet geven.

Religie blijkt in alle vormen waarin het voorkomt, te maken te hebben met ’s mensen beleving van het leven als iets, dat meer is dan het bevredigen van materiële en fysieke behoeften, als iets dat meer is dan de uitsluitende mentale en emotionele gerichtheid daarop.

Het is verwarrend te zien op hoeveel gevarieerde en conflicterend lijkende manieren de voornaamste soorten georganiseerde religies zichtbaar zijn. Het lijkt mij echter toe dat deze verwarring wijkt wanneer men zich heel diepgaand richt tot één facet dat al deze soorten religie gemeen hebben: mystiek. Maar het lijkt nog erger te worden als blijkt dat er vele soorten mystiek zijn waarvan vele beoefenaars elkaars “Weg van mystiek” verketteren.    

Welke waarden moet of kan men in die algemene mist toekennen aan alle religie, het wetenschappelijk beoefenen van historievinding en atheïsme? En is het niet zo dat een van de grootste religies, het boeddhisme, atheïstisch genoemd kan worden?

Ik wil proberen een beschouwing hierover op te schrijven en aan u voor te leggen.

De theïstische en atheïstische religies hebben de opvatting gemeen, dat een mens meer is dan een stoffelijk sterfelijk lichaam, dat de mens zelfs zoveel meer is dan dat, dat een mens in staat acht tijdens een allerhoogst geacht bewustzijnsniveau “het Opperwezen van Aangezicht tot aangezicht te zien” of zoals de Boeddhisten het noemen “nirwana binnen te treden”. Een kenmerk dat deze religies ook gemeen hebben, is dat zij mensen, volkeren en culturen zin aan het leven doen geven.

Dit is van diep fundamenteel belang voor personen, volkeren en culturen. Zonder deze basis dolen mensen en naties blind, ontredderd  en angstig rond met als eindstation volstrekte vernietiging, ook van alles wat voor hen nog waarde had tijdens hun leven. Is dan alle schoonheid, harmonie en liefde die er ook is, slechts het voorportaal tot deze  absolute vernietiging?

Ik ben niet de enige persoon die zich bewust is van gedeelten van het leven die betekenisvol blijken te zijn. Mede daardoor ben ik religie gaan zien als enerzijds de georganiseerde regulatie van menselijke ervaringen in een zinvol religieus verband en anderzijds als ‘n georganiseerde reeks pogingen mensen vertrouwd te maken  met het leven ”als ook nog een metafysische of paranormale werkelijkheid”.

In de theïstische religies hanteert men daarvoor o.a.mythen.  In een atheïstische religie beperkt men zich tot methoden voor bewustzijnsverandering inclusief bewustzijns-verheffing, bijv.in het Boeddhisme.

Neen, de Bijbel beschrijft volgens hen een materiëel-metafysishe realiteit in allegorieën, grammaticale bijzonderheden en mystieke getallen; die realiteit bestaat zolang de Schepping existeert.”

Het historische argument van de wetenschappers veroorzaakt verwarring. Men vergeet daarbij te zeggen, dat wetenschappelijke historievinding zich bezighoudt met juist vele wetenschappelijk aantoonbare feiten en de interpretatie daarvan moet leiden tot een zo mogelijk betekenisvolle samenhang. De wetenschappelijke geschiedenisvinding en de archeologie houden zich niet bezig met de metafysische of paranormale beleving van het leven en van religie. Zij houden zich niet bezig met religieuze geloofszaken en hun betekenis voor mensen in hun levenspraktijk.

Het materiële atheïsme, dat de mens reduceert tot een levend lijk dat zijn vernietiging onafwendbaar tegemoet gaat, mist andere zingeving van het leven dan die, welke voortkomt uit fysieke ervaring en wetenschappelijke theorieën en bevindingen. De meeste mensen kunnen hiermee niet leven, doordat zij meestal onbewust zichzelf terecht ernstig nemen en daarmee hun ervaringen die niet passen in het kader van een materialistisch-atheïstisch wereld- en levensbeeld.

Nederland loopt in Europa en elders progressief voorop met het overboord gooien  van de eens, algemeen aanvaarde, christelijke “normen en waarden”. Ik laat in het midden in hoeverre die normen en waarden, hun formuleringen en interpretaties in en vanuit de Kerken altijd juist zijn geweest en nog altijd zijn.

Het is een feit dat zij mede het religieuze cement zijn, dat de bouwstenen van onze Nederlandse samenleving eeuwen achtereen bijeen heeft gehouden. Dat “cement” is overal snel aan het verdwijnen! Hoge zedelijke waarden van internationale broederschap en “rechten van de mens” worden ons in de plaats daarvan dagelijks voor gepapegaaid, alsmede het afwijzen van de religies. Onuitvoerbare utopieontwerpen worden ons voorgespiegeld die uitgaan van “hoe mooi zou het kunnen zijn als………..” Ons wordt voorgehouden dat wij moeten geloven in een oneindig aantal rechten, waarvan een deel vermoedelijk in strijd is met onze wetboeken.

Wij behoren dit alles en nog veel meer “correct te denken”, “links-politiek correct denken” Anders niet!

Het lijkt mij toe dat dit ”links-politiek correcte denken” met zijn antigodsdienstigheid en zijn nadrukkelijk internationalisme in belangrijke mate heeft bijgedragen tot het ontstaan van de maatschappelijke desinteresse in de normen en waarden die tot enkele decennia geleden de identiteit en de zelfwaardering van de Nederlandse natie in stand hebben gehouden en beschermd. Men ging immers mee hollen met de mode van het “links-politieke correcte denken”. Als je niet met de mode meegaat behoor je immers niet tot de meute en dat is doodzonde.

De wetenschappelijke psychologie weet dat gezonde zelfwaardering en gezonde zelfliefde fundamenteel vereist zijn om een mens harmonisch, evenwichtig en gelukkig te doen leven en zichzelf te zijn, in harmonie te zijn met zichzelf en zo mogelijk met de omgeving. In Nederland leeft bij nog maar te weinig mensen het besef, dat ook een volk gezonde zelfwaardering en zelfliefde nodig heeft om met zichzelf in harmonie en evenwicht te zijn en zo mogelijk met andere volkeren. Maar dit kleine aantal dat dit nog weet, wordt weggehoond en belachelijk gemaakt door de meute van “links-politiek correcte denkers en hun mediavertegenwoordigers en hun artiesten”. En met dit kleine aantal wordt ook het “Mythische Goddelijke Kind In Zijn Kribbe” weggehoond. Religie is onzin, een bijgelovig tijdverdrijf dat zinloos is. Het is een overblijfsel uit een voorbije duistere tijd waar wij zo snel mogelijk van af moeten en waarvoor wij ons schamen.

De commercie helpt mee deze platvloerse “verlichting” te verspreiden. Maar de commercie helpt tegelijkertijd de aandacht te vestigen op de mythe en daardoor op de religie, vanwaar twee duizend jaren achtereen de inspiratie van het Goede en het Schone en het Vreugdevolle is uitgegaan, ondanks het falen van vele mensen.

Nu zijt wellecome, Jesu lieven Heer. Ghij komt van alsoo hooghe, van alsoo veer……… uit de dageraad der tijden en afwisselend gehuld in diverse Goddelijke Gestalten, die nu oud en ongeweten zijn. Nu bent U gekend en erkend als “Jesu lieven Heer” en welkom geheten bij steeds minder Nederlanders.

Toch is het dit jaar weer Kerstmis en wordt het Licht onafwendbaar opnieuw geboren in de natuur en in de mensen, die er bewust ofwel onbewust voor open staan.   En Gij die deze woorden leest, weest gezegend door “Jesu lieven Heer”, ook als Hij misschien geen plaats heeft aan uw Kertsdis!

Over resoundeffects

Mijn naam is Gabriele van Doorn, ik woon in Heerlen - Parkstad Z.Limburg. * mijn website is te vinden op: www.klank-kleur.nl/ * en U kunt me vinden op: http://nl.linkedin.com/in/gabrielevandoorn
Dit bericht werd geplaatst in Levensbeschouwingen en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s