GELD OF VALUTA??!!

GELD is slecht of goed, afhankelijk van wat je ermee doet!
Deze slogan circuleert sinds enige tijd op onze TV-schermen en stemt tot nadenken.

Binnen elke vorm van samenleving heb je markt nodig om uitwisseling van onze levensbehoeftes mogelijk te maken. Dan ontkom je niet aan een ruilmiddel wanneer je geen gelijkwaardige producten kunt uitwisselen. Maar geld op zich heeft geen enkele waarde, je zou geld zelfs een abstract begrip kunnen noemen. In eerdere artikelen over de Kabbalah omschreef ik geld als bevroren arbeid en een kosmische overeenkomst.

Wanneer we het over de EURO of de DOLLAR hebben bedoelen we VALUTA. Dan hebben we het over een door mensen gemanipuleerd product dat meer menselijke eigenschappen vertoont, dan die van een eerlijk en gewaardeerd ruilmiddel. Valuta is een product op zich geworden en vervreemd van het eerlijke ruilmiddel geld, dat juist bedoeld was om rechtvaardigheid te waarborgen.

Fragmenten uit het boek ‘Atlas in staking’ van Ayn Rand.
“Dus u denkt dat geld de wortel is van alle kwaad” zei Francisci d’Anconia.”

“Geld is een ruilmiddel, dat niet kan bestaan tenzij er goederen worden geproduceerd en er mensen zijn om ze te produceren. Geld is de materiële vorm van het principe dat mensen, die met elkaar willen omgaan, handel moeten drijven en waarde tegenover waarde moeten stellen. Geld is niet het middel van de klaplopers die aanspraak maken op uw product met behulp van tranen, of van de plunderaars die het u afhandig maken met geweld. Geld wordt slechts mogelijk gemaakt door mensen die produceren.”

“Wanneer u geld aanneemt als betaling voor uw inspanning, doet u dat alleen in de overtuiging dat u het zult ruilen voor een product dat afkomstig is van inspanning van  anderen. Het zijn niet de klaplopers en plunderaars die waarde aan geld toekennen. Nog niet een zee vol tranen, noch alle vuurwapens in de wereld kunnen die stukjes papier in uw portemonnee veranderen in brood dat u nodig hebt om morgen te overleven. Die stukjes papier, die goud hadden moeten zijn, vormen een bewijs van eer – uw aanspraak op de energie van de mensen die produceren. Uw portemonnee is uw bewijs van hoop dat er ergens in de wereld om u heen mensen zijn, die niet in gebreke blijven aangaande dat morele principe dat de wortel van geld is”.

           “Rijkdom is het resultaat van het menselijk vermogen tot nadenken.
–     Wordt geld verkregen door een man die een motor uitvindt ten koste van degenen die
hem niet uitvonden?
–     Wordt het geld soms verkregen door de intellectuelen ten koste van de sukkels?
–     Of door de bekwame mensen ten koste van de onkundigen?
–     Door de ambitieuze ten koste van de luiaards?

Geld wordt verkregen – voordat het kan worden geplunderd of gebietst – verkregen door de inspanning van ieder eerlijk mens, ieder naar de mate van zijn bekwaamheid. Een eerlijk mens weet dat hij niet meer kan verteren dan hij heeft geproduceerd. Het handelen door middel van geld is de gedragscode van de mensen van goede wil. Geld berust op de axioma dat ieder mens de eigenaar is van zijn verstand en zijn inspanning.”

Geld laat geen macht toe om de waarde van uw inspanning voor te schrijven, behalve de vrijwillige keuze van de mens die bereid is zijn inspanning als handelswaar aan u terug te geven.
Geld verlangt van u de erkenning dat mensen moeten werken voor hun eigen bestwil, niet voor hun eigen nadeel;
–    voor hun verdienste; niet voor hun verlies –
–    de erkenning dat ze geen lastdieren zijn, geboren om de last van uw ellende te dragen
–    dat u hen waarde moet aanbieden, geen verwondingen –
–    dat de gemeenschappelijke band tussen hen niet is: het uitwisselen van lijden, maar het      uitwisselen van goederen.
Geld verlangt dat u niet uw zwakheid verkoopt maar uw talent;
het verlangt dat u niet het meest prullige koopt dat zij u aanbieden, maar het beste dat u voor uw geld kunt krijgen.

 • Geld is uw middel tot overleven.
 • Het oordeel dat u uitspreekt over de bron van uw levensonderhoud is het oordeel dat u uitspreekt over uw leven.

Als de bron corrupt is hebt u uw eigen bestaan verdoemd.

 • Kreeg u uw geld door fraude?
 • Door het inspelen op ’s mensen ondeugden of ’s mensen dommigheid?
 • Door voedsel te verschaffen aan dwazen in de hoop meer te krijgen dan uw bekwaamheid verdient?
 • Door uw normen te verlagen?
 • Door werk te doen wat u verafschuwt, voor kopers die u minacht?

Zo ja, dan zal uw geld u geen moment of geen cent vreugde geven.
Dan zullen alle dingen die u koopt niet een aanwinst voor u worden maar een verwijt; niet iets wat u hebt bereikt, maar een herinnering aan schaamte.
Dan zult u schreeuwen dat geld kwaad is.
Kwaad, omdat het uw zelfrespect niet wilde vervangen?
Kwaad, omdat u het niet wilde laten genieten van uw verdorvenheid?

Maar geld verlangt de hoogste deugden van u, als u het wilt verdienen of bewaren. Mensen die geen moed, trots of eigenwaarde hebben, mensen die geen moreel besef hebben van hun recht op hun geld, en niet bereid zijn het te verdedigen zoals ze hun leven verdedigen;
mensen die zich verontschuldigen omdat ze rijk zijn – zullen niet lang rijk blijven.
Zij vormen het natuurlijke aas voor de zwermen plunderaars zodra die lucht krijgen van een man die smeekt om te worden vergeven voor de schuld voor het bezitten van rijkdom. Zij zullen zich haasten om hem van zijn schuld te verlossen – en van zijn leven, zoals hij verdient.

Daarnaast zult u getuigen zijn van de opkomst van mensen met dubbele maatstaf:

 • de mannen die leven bij geweld, maar toch rekenen op degene die leven bij de handel om de waarde te creëren van het geld dat zij geplunderd hebben
 • de mannen die de lifters van deugd zijn. In een morele samenleving zijn dat de  criminelen, en de grondwetten zijn geschreven om u tegen hen te beschermen. Maar wanneer een samenleving ‘criminelen in rechte’ en ‘plunderaars bij de wet’ gaat toelaten,
 • mannen die geweld gaan gebruiken om de rijkdom van ontwapende slachtoffers te confisqueren – DAN WORDT GELD DE WREKER VAN ZIJN SCHEPPER. Dergelijke plunderaars denken dat het veilig is om weerloze mensen te beroven, zodra ze een wet hebben aangenomen om hen te ontwapenen. Maar hun buit wordt een magneet voor andere plunderaars, die het van hen afpakken, net zoals zij het gepakt hadden.
 • Daarna gaat de wedloop niet meer om hen die het meest kundig zijn in productie, maar om hen die het meest meedogenloos zijn in gewelddadigheid. Wanneer geweld de maatstaf is wint de moordenaar het van de zakkenroller. En die samenleving gaat ten onder in een puinhoop van vernieling en slachtpartijen.

Wilt u weten of die dag in aantocht is? Houd geld in de gaten. Geld is de barometer van de deugdzaamheid van een samenleving.

 • Wanneer u ziet dat handel wordt gedreven, – niet met instemming, maar onder dwang;
 • wanneer u ziet dat om te kunnen produceren, u toestemming nodig hebt van mensen die niets produceren;
 • wanneer u ziet dat geld vloeit naar degene die niet in goederen maar in gunsten handelen;
 • wanneer u ziet dat mensen rijker worden door omkoperij en beïnvloeding dan door werk;
 • dat uw wetten u niet meer beschermen tegen hen, maar hen beschermen tegen u;
 • wanneer u ziet dat corruptie wordt beloond en eerlijkheid een zelfopoffering wordt,  kunt u weten dat uw samenleving tot de ondergang is gedoemd.

Geld is een dermate edel ruilmiddel dat het niet concurreert met vuurwapens en het niet op een akkoordje gooit met geweld. Het laat een land niet overleven als ‘half eigendom, half buit’.

Wanneer u de middelen tot overleven hebt bestempeld als kwaad, verwacht dan niet dat mensen goed zullen blijven. Verwacht niet dat hun moreel hoog zal blijven. Verwacht niet dat ze zullen produceren, wanneer productie wordt gestraft en plundering wordt beloond. Vraag niet: vernietig de wereld? Dat doet u.

U staat te midden van de grootste prestaties, van de grootste productieve samenleving en u vraagt zich af waarom die om u heen aan het afbrokkelen is, terwijl u haar levensbloed vervloekt – geld. U kijkt naar geld zoals de wilden deden vóór u, en u vraagt zich af waarom de rimboe komt terug kruipen tot aan de rand van uw steden.

Door de hele menselijke geschiedenis heen werd geld altijd ingepikt door plunderaars van het ene of het andere type waarvan de benaming wijzigde maar waarvan de methode hetzelfde bleef: het inpikken van rijkdom met geweld terwijl de producenten ervan werden gebonden, vernederd, in diskrediet gebracht en verstoken van eerbetoon.

Dat gezegde over het kwaad van het geld, dat u met zo’n arrogante roekeloosheid te berde brengt, stamt uit de tijd toen de rijkdom werd geproduceerd door de arbeid van slaven – slaven die de bewegingen herhaalden die ooit waren ontsproten aan het verstand van iemand, en eeuwenlang gehandhaafd bleven zonder enige verbetering.

Totdat en tenzij u ontdekt dat geld ook de wortel is van alle goed, bedoeld om juist  gelijkwaardigheid tussen mensen te garanderen, vraagt u om uw eigen vernietiging.  Zodra geld ophoudt het middel te zijn waarmee mensen met elkaar handelen, worden mensen de middelen van (andere) mensen. Het is een kwestie van bloed, zwepen en vuurwapens – geld. Doe uw keuze – een andere is er niet – en uw tijd raakt op.”

Met dank aan Dennis Polmann,
Die via zijn blog uitgebreider op deze materie ingaat.

Over resoundeffects

Mijn naam is Gabriele van Doorn, ik woon in Heerlen - Parkstad Z.Limburg. * mijn website is te vinden op: www.klank-kleur.nl/ * en U kunt me vinden op: http://nl.linkedin.com/in/gabrielevandoorn
Dit bericht werd geplaatst in Maatschappelijk en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s