LAST VAN EEN EED!

Iedereen weet wel wat een eed is, maar zal er weinig bij stilstaan en voor sommigen onder ons is het ook minder zwaarwegend dan in de voorbijgaande eeuwen.

Toch speelt het afleggen van een eed nog steeds een rol in onze samenleving. Politieagenten en ambtenaren worden beëdigd om hun werk naar eer en geweten uit te voeren en daardoor telt hun stem dubbel bij een conflict tussen de ambtenaren en de gewone burger.

Voor de Rechter zal een getuige ook gevraagd worden om een eed af te leggen op de Bijbel of anderszins: ‘om de waarheid te spreken en niets dan de waarheid, zo helpe mij God Almachtig’.  Mocht nadien blijken dat de getuige een valse getuigenis heeft afgelegd dan geldt dit als meineed en daar staat een zware straf op.

Gemeenteraadsleden, Tweede en Eerste Kamerleden leggen bij hun aantreden ook een eed af om hun werk als gekozen volksvertegenwoordigers naar eer en geweten te verrichten ‘zonder last en of ruggespraak, zo helpe mij….’. Iedere politicus wordt geacht zijn stem te doen gelden zonder zich door anderen hierin te laten belemmeren, doch met het sluiten van regeerakkoorden wordt hier al feitelijk de hand gelicht met ‘zonder last en of ruggespraak’.

Hier leggen mensen een eed af voor de duur van een bepaalde tijd: gedurende hun ambtsperiode, gedurende de vier jaren dat ze als volksvertegenwoordiging zitting nemen in de Gemeenteraad of Parlement. Een getuige voor de duur van een Rechtszaak.

Anders en gecompliceerder wordt het bij een huwelijkseed, tegenwoordig trouwbelofte genoemd maar waar in veel gevallen (met name in de Kerk nog steeds) gezegd wordt: ‘….tot de dood ons scheidt’.

In de voorbije eeuwen geen probleem, vrouwen waren sowieso afhankelijk van hun echtgenoten, zeker wanneer er kinderen waren. Ze hadden dus feitelijk geen andere keus dan ‘tot de dood ons scheidt.’  Maar nu liggen de zaken anders en veel stellen gaan na een x-aantal jaren toch uit elkaar en ook de trouwbelofte krijgt op de voorhand al een andere invulling en is meer van persoonlijke aard.

In de Wicca gaat men wat realistischer om met relaties. Een verbintenis heet daarom handfasting en kent een van te voren bepaalde duur van drie of vijf of twaalf jaren. Dan wordt de relatie automatisch ontbonden en kan men, indien alles binnen de relatie nog in orde is, opnieuw beslissen of men nog een periode samen verder wil.

Wanneer twee mensen samenkomen is dat vanuit een momentopname, ze zijn verliefd en staan aan het begin van een leven dat ze samen willen delen in de overtuiging dat het een leven lang stand zou kunnen houden.

  • Maar mensen veranderen onder invloed van hun werk, hun omgeving, hun ambities en hun ervaringen die ze niet altijd samen delen.
  • Mensen kunnen uit elkaar groeien of in een crisis situatie blijkt hun beleving en verwerking daarvan niet overeenkomstig gedeeld te worden.
  • Of binnen een relatie neemt één van de partners overduidelijk de leiding en laat eigenbelang zodanig prevaleren, dat daardoor de andere partner geestelijk en mentaal verdort en niet meer in staat is om gevoelsmatig verder te groeien en het dagelijks leven voor die partner een futloze routine wordt.
  • Wanneer het huwelijk een plichtmatige routine wordt kunnen de partners ook bevattelijk worden voor verliefdheden en zodoende tot een buitenechtelijke relatie komen……….

Een huwelijkseed is daarom eigenlijk op de voorhand niet realistisch omdat het in het verleden vaker tot dramatische situaties leidde, mensen zich ronduit gevangen voelden en opgesloten. Veel beter en uitdagender is het om te werken aan een relatie waarvan men op de voorhand weet dat die een bepaalde duur kent en dat brengt mensen ertoe om meer in zichzelf en die relatie te investeren.

Maar dan hebben we het over eden, die voor een overzichtelijke levensduur worden afgelegd. Maar uitgaande van het gegeven en uit bepaalde praktijkervaringen blijkt steeds meer dat mensen meerdere levens achter de rug hebben. De reïncarnatiegedachte is heden ten dage redelijk aanvaard en van uit die instelling kunnen meerdere zaken verklaard worden.

Sommige eden werden in het verleden voor EEUWIG afgelegd en het blijkt dat deze eden reiken tot over de grenzen van de dood. In 1999 schreef ik daar al over in mijn cursusboek ‘Intuïtieve ontwikkeling’ van uit mijn praktijkervaringen.

  • Mensen met bepaalde angsten of herhaalde nachtmerries over gebeurtenissen, die niet vanuit dit leven verklaard konden worden;
  • Mensen die steeds op hetzelfde terrein met onverklaarbare tegenstand zaten;
  • Mensen die te maken hadden met incest of een hevig verlangen naar een ouder of kind, omdat ze in een vorig leven als man en vrouw elkaar eeuwige trouw beloofden;
  • Mensen met onverklaarbare lichamelijke klachten omdat ze nog met herinneringen zaten aan een beschadigd of ziek lijf uit een vorig leven;
  • Mensen die doorlopend in financiële problemen verkeerden buiten hun schuld, omdat ze in het verleden voor eeuwig een gelofte van armoede hadden afgelegd;
  • Vrouwen die zich afvroegen waarom ze verkracht waren en er niet meer klaar kwamen, bleken in vorige levens regelmatig te zijn verkracht als slavin of na te zijn uitgehuwelijkt, zodat ze een onbewust denkpatroon ontwikkelden richting: dat dit ‘bij het vrouw-zijn hoorde’.

Maar onwetend kun je niet ‘zondigen’ en onwetendheid omtrent reïncarnatie gaf mensen de overtuiging dat die eed alleen voor dat ene leven gold en zij dus geen idee hadden betreffende eventuele consequenties voor verdere levens.  En in dit huidige leven hadden ze dus gewoon last van de eerder afgelegde eed, in welke context ook.

Uitzoeken met welke eerder afgelegde, doch nu onbekende eed iemand te maken had was een proces van meerdere sessies, doch dan was het zaak dat iemand met volle overtuiging en duidelijke omschrijving deze eed herriep. Afstand deed van eerdere gedane beloften………

Maar ook binnen het Sjamanisme kent men zogenaamde zielencontracten, waarvan je middels een speciaal rituaal ‘gezuiverd’ kunt worden.

Gedachteloze krachttermen of uitspraken, dan wel wraakgedachten die vooral vanwege de emotionele geladenheid tot wezenlijke problemen kunnen uitgroeien. Je kunt zonder het te beseffen deze als ballast met je meeslepen.

Over resoundeffects

Mijn naam is Gabriele van Doorn, ik woon in Heerlen - Parkstad Z.Limburg. * mijn website is te vinden op: www.klank-kleur.nl/ * en U kunt me vinden op: http://nl.linkedin.com/in/gabrielevandoorn
Dit bericht werd geplaatst in Levensbeschouwingen en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s