CHAKRA’S, ONS ENERGETISCH SYSTEEM.

Gedurende enkele discussies struikelde ik over de inbreng van sommige deelnemers, die met allerlei verwarrende informatie kwamen. Er zijn nogal wat mensen die met eigen ontwerpen en invullingen komen omtrent een simpel, al van oudsher bekend, energetisch systeem. Kennis die iedereen vrijelijk ter beschikking zou moeten staan!!

Vandaar dat ik mijn cursusmateriaal hier gedeeltelijk ter beschikking stel:

* De KUNDALINI, het slangenvuur of de ‘opgerolde cobra’ mag slechts langzaam op gang komen. Als deze energie weer vrij komt, dan wordt de weg terug afgelegd van stuit naar kruin.  Hierbij worden alle tussenliggende energiegebieden gereinigd. Dit is van nature een langzaam proces en het tempo hangt af van de snelheid waarmee we leren of willen, dan wel kunnen, leren.  Forceren we dit, dan ‘slaan de stoppen door’ en verbranden we letterlijk ons lichaam, we gaan voorbij aan ons eigen leerproces en mogen dit in een volgend leven overdoen. Als we leren om bij onszelf te blijven treedt dit proces automatisch en vooral geleidelijk in werking en groeien we op een gezonde manier: stap voor stap!

Psychische Centra

Al heel lang voordat de anatomische wetenschappen ons te hulp kwamen met ‘het in kaart brengen’ van de fijnere weefsels en structuren in het menselijk lichaam, was het de “Ouden” al bekend, dat er centra in het lichaam bestonden die rechtstreeks in verbinding staan met de Kosmische bestaansgebieden. Zij noemden ze de ‘Psychische Centra’ en wisten al te vertellen dat er ZEVEN van moesten bestaan. Bovendien gaven zij zelfs bij benadering de locaties aan.

Ieder centrum zou zijn eigen kleur hebben, een eigen geluid of grondtoon en een onwezenlijke geur, die alle strikt individueel gebonden zouden zijn en samenhingen met de persoonlijke ontwikkeling. Mogelijk is dit laatste de reden, dat er in de literatuur zo weinig overeenstemming bestaat wat de kleur betreft, om over de geur nog maar te zwijgen.

Helaas heeft zich een ‘pseudowetenschap’ ontwikkeld rond het ‘fenomeen’ Chakra en zijn er *.tig boeken op de markt, die in de meest fantastische bewoording schrijven over een in feite simpel gegeven. Daardoor worden *.tig mensen op het verkeerde been gezet, want het gaat in feite om kleine draaikolken of vortex die links of rechtsom draaien.

Bij dit onderdeel van de cursus horen verschillende experimenten en oefeningen:

 • Het ontdekken van je chakra’s, ‘zien’, ervaren en voelen
 • Het sluiten van de chakra’s en je ‘afschermen’

Toen de anatomische technieken zich verfijnden, bleken ter hoogte van de door de “ouden” aangegeven locaties, netwerken te bestaan van zenuwen, die bepaalde gebieden omsloten, zelfstandig leken te zijn, maar bij nader inzien toch allen met elkaar in verbinding bleken te staan.

Hoe is dit complexe systeem nu stoffelijk opgebouwd? In het menselijk lichaam bestaan twee hoofdstructuren van zenuwweefsel:

 1. Het cerebro-spinale – willekeurige- zenuwstelsel, bestaande uit de hersenen, het ruggenmerg en de rechtstreeks daarmee verbonden zenuwtakken.
 2. Het sympathische of vegetatieve – onwillekeurige zenuwstelsel, waarbinnen zich de processen afspelen, waarop we geen directe invloed kunnen uitoefenen.

Hiernaast kan men het verloop door 1 enkele wervel zien. Het sympathische zenuwstelsel bestaat uit een reeks schijnbaar afzonderlijke zenuwcentra of ganglia, die reiken van vlak onder de schedelbasis tot aan het staartbeen. Bij elkaar zijn het er zevenenveertig. Het grootste deel van deze ganglia ligt paarsgewijze naast de wervelkolom aan de voorzijde. Alle ganglia zijn over en weer en naar boven en beneden met elkaar verbonden via kleine takjes of rami, die tevens zorg dragen voor de verbinding met het cerebro-spinale systeem. Vanuit de ganglia ontspringen meerdere zenuwbundels die om de verschillende organen heen een complex netwerk vormen, een plexus.

Nevenstaande figuur geeft een algemene indruk van de wervelkolom. Zo te zien is deze opgebouwd uit meerdere ‘losse’ beenstukken (wervels). Deze worden echter op hun plaats gehouden door sterke peesbanden en –kokers. Men ziet hier ook de benamingen.

 • Wij zien, dat de hals of cervale wervelkolom –C- bestaat uit zeven wervels. Aan de voorzijde daarvan bevinden zich 2 enkel-voudige –samengesmolten ganglia –CI en CII- en 1 dubbel, aangegeven als CIII.
 • De borst of thoracale wervelkolom –Th- bestaat uit 12 wervels, de ganglia daarvoor gelegen zijn allen dubbel.
 • De lende of lumbale wervelkolom –L- bestaat uit 5 wervels met vijf paren ganglia.
 • Het heiligbeen of os sacrale –S- met 4 samengesmolten wervels met daarvoor vier paren ganglia.
 • Tenslotte het staartbeen of os coccygis, eveneens uit meer samengesmolten wervel(tjes) met daarvoor 1 ganglion.

Geheel in overeenstemming met de onderverdeling van de diverse wervels vinden wij de psychische centra, die een geheel eigen trilling en eigen aard hebben.

Vijf centra of plexi of chakra’s ontlenen hun energie en werking aan de corresponderende wervels en organen. De twee bovenste psychische centra zijn géén zenuwvlechtwerken, maar uitgesproken ‘klieren van interne secretie’ en wel:

 •  VI  HYPOPHYSE    glandula pituitaria of         slijmklier
 • VII EPIPHYSE         glandula pinealis,               pijnappelklier of coronarium

Deze laatste klier bevindt zich praktisch midden in de schedelholte. Gezien dit orgaan bij enkele reptielsoorten een duidelijk ‘oogstructuur’ laat zien, is men ertoe geneigd het te zien als een geatrofieerd ‘derde oog’. Veel eerder in de geschiedenis der mensen noemden de Ouden dit het Mystieke Derde Oog.

De energie die door onze zenuwen loopt is deels elektrisch en meetbaar, doch deels van een aard, die wij nog niet geheel kennen en waaraan wij de naam ‘zenuwenergie’ hebben gegeven. Deze staat zeker in verband met de Kosmische energie of Nous.

Wanneer wij een elektrische stroom sturen door een spiraalvormig geworden draad, dan zal zich binnen deze spiraal een elektromagnetisch veld ontwikkelen dat evenwijdig loopt met de as van de spiraal.

In ons geval moet U de rugwervelkolom zien als de as van ons stoffelijk lichaam.

Indien U niet helderziend bent, kunt U zich wellicht visualiseren, dan wel een voorstelling maken van hetgeen rond ons stoffelijk lichaam gebeurt en het directe gevolg is van onze existentie:

Het versterken/ ondersteunen van de Chakra’s

Door de chakra’s bloot te stellen aan energie trillingen kunnen we ze direct beïnvloeden en eventueel blokkades bestrijden. Dergelijke energie trillingen verkrijgen we met:

 • Edelstenen
 • Klanken, muziek en klankschalen
 • Etherische oliën, bepaalde bloemengeuren en wierook
 • Bachremedies
 • Elementen
 • De natuur
 • Meditatie

Zodra in onze chakra’s trillingen van een hogere of harmonische frequentie binnen stromen, die bovendien nog zuiverder zijn dan hun niveau van dat moment, beginnen ze sneller te trillen waardoor de langzamere frequentie van een disharmonie of een blokkade zich stapsgewijze op kan lossen.

Over resoundeffects

Mijn naam is Gabriele van Doorn, ik woon in Heerlen - Parkstad Z.Limburg. * mijn website is te vinden op: www.klank-kleur.nl/ * en U kunt me vinden op: http://nl.linkedin.com/in/gabrielevandoorn
Dit bericht werd geplaatst in Meer wetenschappelijk! en getagged met , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s