GEZOCHT: DEMOCRATIE!!

Democratie betekent letterlijk volksregering, een regering waarin het volk in principe zichzelf regeert. Zoals Abraham Lincoln het formuleerde: ‘Een regering van het volk, door het volk, voor het volk.

In de Wikipedia lezen we de volgende bepaling: Om van een democratisch proces te kunnen spreken dienen de volgende drie fundamentele elementen aanwezig te zijn:
1. Initiatiefrecht. Elke deelnemer moet vrij zijn om een initiatief te kunnen nemen en een wetsvoorstel of wetswijziging in te dienen.
2. Recht op spreken. Elke deelnemer moet in gelijke mate de kans hebben de andere deelnemers te informeren en met hen van gedachte te wisselen over het voorstel dat op tafel ligt.
3. Stemrecht. Elke deelnemer moet de gelegenheid hebben een stem over het voorstel te kunnen uitbrengen. Een overeengekomen meerderheid van de stemmen bepaalt of het voorstel al dan niet aangenomen wordt.

Maar in hoeverre is dit in onze huidige samenleving nog haalbaar. Ons volk heeft de reputatie die stoelt op het gezegde: Twee Hollanders een Kerk; drie Hollanders een  afscheiding. Hoe functioneert dat dan bij bijna 17.000.000 Nederlanders. Feitelijk is democratie alleen nog te herkennen in de vorm van verkiezingen waarbij wij een aantal volksvertegenwoordigers kiezen.

Wanneer we de gang van zaken in onze democratie objectief onder de loep nemen, dan kunnen we niet anders dan een aantal in het oogspringende gebreken en tekortkomingen van het systeem waarnemen.

 • Volks Vertegenwoordigers? In theorie kiezen wij van de samenleving iemand uit, die de belangen van een bepaalde bevolkingsgroep het best kan behartigen. In de praktijk echter zijn het bepaalde personen die zich opwerpen om gekozen te worden. Veel geld wordt in campagnes gestoken en in spindoctors, en wie dat geld niet heeft, wordt door de mensen niet waargenomen. De rijkste, en de meest gewiekste slaagt erin de grootste bevolkingsgroep voor zich in te nemen.

 • Politici staan erom bekend, graag populair te zijn bij het volk. Op zich is hier niets mis mee. Maar het heeft wel het effect dat ze dingen gaan beloven om hun doel, gekozen te worden, tegen elke prijs te bereiken. Dat deze beloften doorgaans niet ingelost worden weet inmiddels een groot deel van de bevolking. Dit verklaart de ‘slappe’      opkomst tijdens de verkiezingen. Velen hebben het vertrouwen in politici verloren.

 • Taalgebruik. 60 procent van de ondervraagde scholieren tussen 16 en 19 jaar, gaf aan de taal van de politici niet meer te begrijpen. Deze 60 procent was er verder van overtuigd dat vele politici opzettelijk een ingewikkelde spraak gebruiken om een afstand te scheppen tot de normale bevolking. De retorische lege frasen en de verbale verfraaiingen werden als oneerlijk en zelfs als leugens ervaren. Maar ook volwassen laten zich in dezelfde termen uit.

 • Lobbyisme: In plaats van dat onze bestuurders zich onafhankelijk opstellen, en in alle rust de pro’s en contra’s van een zaak kunnen afwegen, worden politieke partijen van alle kanten benaderd door belangengroeperingen. Dit gebeurt op alle niveaus van      het regeringsapparaat: locaal, in steden en dorpen, provinciaal en op nationaal niveau. Sinds het bestaan van de EU gebeurt dit op gigantische wijze op Europese schaal in Brussel. Belangengroeperingen investeren  jaarlijks vele miljoenen Euro’s om regeringen te beïnvloeden in hun besluiten. De financieel sterkste lobbies hebben de grootste invloed op het beleid van de regering. Het meest tragische voorbeeld hiervan is invloed van de wapenindustrie, die ermee gebaat is wanneer een regering oorlog gaat voeren…

 • Complexiteit: De ingewikkeldheid van de hedendaagse samenleving is wel haast door niemand meer te overzien. Zelfs op onderdelen zoals financiën is te ingewikkeld geworden. Parlementariërs  moeten daarom besluiten nemen aangaande zaken, waar ze echt geen verstand van hebben. Ze krijgen dikke rapporten voorgeschoteld, die hen zouden moeten helpen om een gegrond oordeel te kunnen vellen…  Niemand echter      heeft de tijd (en de interesse) om deze teksten (die vaak besmet zijn met specifieke lobbies) door te worstelen. Dan stemmen ze maar mee met hun partij. Partijdwang doet daar nog een schepje boven op.

 • Partijdwang: Wanneer een partijleiding voor een bepaald wetsontwerp besluit, dan wordt er van de leden verwacht dat ze deze mening ook delen, en dat ze daarvoor zullen stemmen. Deze druk is heel groot! Probeert iemand er een eigen mening op na te houden, wordt hij als ontrouw en als verrader buitengesloten. Vrije meningsuiting is iets  anders! Zelfs hun afgelegde eed:  “….. zonder last en of ruggespraak” verdwijnt in het niets, is slechts een te verwaarlozen formaliteit.

 • Grootindustrie: Banken, wapenindustrie, farmaceutische industrie, bouwbedrijven, het leger en grote media hebben een grote invloed op het beleid van een regering. Zij hebben de financiële middelen om politici te beïnvloeden. Veel van hen zijn afkomstig uit de farmaceutische industrie. Om een besluit wetenschappelijk te begronden,      worden vaak deskundigen aangetrokken, die politieke argumenten kunnen weten-schappelijk moeten onderbouwen voor een bepaalde zaak. Deze wetenschap-pers worden echter vaak direct of indirect betaald door hun opdrachtgever, die niet zelden afkomstig zijn uit  de industriële of militaire sector Zo wordt de wetenschap misbruikt voor het politieke machtspel.

 • Intelligentie: Politici neigen ertoe de intelligentie van de kiezers te betwijfelen. Maar het is wel een feit dat vele mensen niet of nauwelijks geïnformeerd zijn over wat de regering allemaal plant en doet. Doordat men het vertrouwen in de politiek verloren      heeft schuift men informatie over het reilen en zeilen van de overheid terzijde. Wat niet weet wat niet deert, of ‘we kunnen er toch niets tegen doen?’

 • Sir Winston Churchill had een redelijk genuanceerde kijk op de aard van een democratie. Bekend is een oneliner van hem: Democracy is the worst form of      government, but the only possible one. (Democratie is de slechtste regeringsvorm, maar de enig mogelijke). Dat hij geen onverdeeld  voorstander van dit systeem was, moge blijken uit zijn – even bekende – uitspraak: The best argument against democracy is a five-minute conversation with the average voter. (Het beste argument tegen democratie is een gesprek van vijf minuten met de gemiddelde kiezer.)

In de afgelopen eeuwen zijn er veel tegenstanders van de democratie geweest. Zo was Plato tegenstander van de democratie, omdat democratie volgens hem leidt tot dictatuur en corruptie. Bovendien vinden sommigen dat een democratie niet voldoende de rechten van burgers kan garanderen. Een meerderheid van de bevolking kan immers instemmen met het schenden van die rechten. (In dit verband) waarschuwde John Stuart Mill voor een ‘Tirannie van de Meerderheid’.

Een BEWIJS van Plato’s gelijk vind je in de factoren: MACHT EN GELD!

 • het is een welbekend verschijnsel, dat macht de mens corrumpeert. Mensen die eenmaal aan de macht  zijn gekomen, proberen vaak ‘uit alle macht’ hun positie te behouden, hun macht over het volk te vergroten. Gekozen leiders vaardigen vaak wetten uit, die er uitsluitend op gericht zijn, hun positie te versterken en zeker te stellen.
 • Eveneens bekend is het feit, dat geld de mens corrumpeert. Een oud gezegde luidt: ‘Het zijn sterke benen, die de weelde kunnen dragen’. Politici hebben toegang tot het geld van het volk, dat via vele soorten van belasting tot hen komt. Politici bepalen onder elkaar de hoogte van hun salaris en de hoogte van hun pensioen. En ze bepalen vooral waar het wel en niet aan uitgegeven wordt.

Samenvattend: Het hele systeem moet versimpelen. We moeten afrekenen met de vele bestuurslagen die zichzelf in stand houden ten koste van slagvaardigheid en geldverspilling.  We zullen voor onszelf moeten uitzoeken hoe democratie alsnog optimaal kan functioneren en feitelijk moeten we op een nul-lijn beginnen. Hopelijk zonder dat er een natuurramp of oorlog voor nodig is.

Over resoundeffects

Mijn naam is Gabriele van Doorn, ik woon in Heerlen - Parkstad Z.Limburg. * mijn website is te vinden op: www.klank-kleur.nl/ * en U kunt me vinden op: http://nl.linkedin.com/in/gabrielevandoorn
Dit bericht werd geplaatst in Politiek en getagged met , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s