DE GROTE ARCANA van de TAROT..

De Legende:

Gab2De Tarot zou oorspronkelijk uit Atlantis komen, doch werd voor diens  vernietiging overgebracht naar Egypte, waar het aan de basis lag van de Egyptische Magische rituelen. In de Tarot lag de mogelijkheid om de weg naar binnen te bestuderen en Kosmische wetten toe te passen. Neofieten in de Tempels moesten over al deze stadia en de innerlijke reflectie mediteren. Daarom mocht die kennis in de nadagen van het Egyptische Rijk niet verloren gaan. De toenmalige priesters kozen ervoor om deze ‘esoterische opleiding’ te verstoppen in een kaartspel omdat mensen altijd voor waarin de micro-kosmos van de mens evolueerteen spel te vinden zijn. Zo is de essentie van de Tarot, wat ‘de weg tot….” betekent bewaard gebleven en eeuwenlang in diverse vormen doorgegeven. Het kaartspel wordt door de meeste mensen aanvaard, maar zo hadden ook de meer esoterisch gerichte mensen de gelegenheid om de kosmische en psychologische aspecten van de Tarot door te geven.

De Tarotkaarten zijn in twee delen gesplitst: de Grote en de Kleine Arcana en bestaan tesamen uit 78 kaarten. Met aangepaste afbeeldingen, al naar gelang de inspiratie en kennis van de tekenaar of schilder. De Grote Arcana bestaat uit 22 kaarten, die zowel afzonderlijk als gecombineerd met de Kleine Arcana kunnen worden gebruikt. De 22 kaarten symboliseren even zovele wezenlijke aspecten van de macro-kosmos waarin de micro-kosmos van de mens evolueert. Ook corresponderen de 22 kaarten met de 12 tekens van de dierenriem en de 10 planeten.

DE GROTE ARCANA en de betekenis van de 22 afzonderlijke kaarten:

 O. De dwaas (vuur) Vergezichten en alle mogelijkheden. Maar toch een beeld vanpic00 de natuurlijke, ware mens; soms onbezonnen, iets doen zonder na te denken, het hoofd in de wolken zodat hij de afgrond aan zijn voeten niet ziet. De mens die onbevangen tegenover het leven staat met de hoopvolle belofte en verbeeldingskracht. De nar (of het kind) die met zijn ongebreidelde fantasie een visie op de waarheid (of de realiteit) vertelt. Door eens zot te doen ontstaat een toestand waardoor men een andere blik op de werkelijkheid krijgt, men leert ervan

pic01I. De Magiër (Mercurius) De scheppende gedachte. Is iemand die het allemaal mooi kan uitleggen, maar ook misbruik kan maken van iemand anders z’n goedgelovigheid. Schuwt manipulatie geenszins. De Magiër werkt met alles wat hem ion de handen valt. Is een uiterst bekwaam iemand als hij alles goed gebruikt ten dienste van zijn medemensen. Hij kan de mens bezien als de ideale beheerder van Gods schepping, om Meester over het leven te worden. De positieve aanwezigheid (IK BEN) kan goed of slecht gebruikt worden. In positieve zin staat hij voor initiatief, de wil, zelfbewustzijn en dienstbaarheid; in negatieve zin voor zelfzuchtigheid en ik-gerichte ambities.

II. De Hogepriesteres (Maan) De kaart van de dualiteit. Het ontvankelijke vrouwelijkpic02e van de materie, maar ook de optelsom van al je ervaringen, zowel positief als negatief. Of je die ervaringen nu weet of niet, vergeten bent of nooit bewust ondergaan hebt. Van deze kaart kun je dus opbouwend of destructief werk verwachten en de doorsnee mens leeft altijd in de verwachting van…. Deze kaart geeft echter niet alles prijs, de dingen liggen wat moeilijk en niet voor de hand. Er is een geheim of iets dat achter gehouden wordt, dan wel iets uit het onbewuste dat duidelijk moet worden. In positieve zin staat deze kaart voor wijsheid, vrouwelijk (moederlijk) principe. Negatief: voor verborgen vijanden, of onderdrukte ervaringen, die naar buiten willen. Dromen..

pic03III. De Keizerin (Venus) Deze kaart staat symbool voor vruchtbaarheid, groei en  ontwikkeling. Ze reflecteert de hoge verwachtingen van de mens ten aanzien van liefde, begrip, schoonheid en zuivere vriendschap. Zij heerst over de sterrbeelden (diadeem) en heeft een andere methode om te heersen dan de Magiër, meer door bewustwording. Zij is immers ontstaan uit 1 + 2. In negatieve zin kan ze geduid worden als hebberigheid, ijdelheid, machtswellust, spilzucht, ongebreidelde hartstochten en overdaad.

IV. De Keizer(Ram). Het geheel neemt vorm aan. De gedachte begint zich te pic04manifesteren in de materie. De begrippen Ram (hoofd), energie en macht maken een Heerser. De verder geëvolueerde ‘IK BEN’, het zelfbewustzijn. Deze kaart staat symbool voor een heerser, die streng kan zijn, meester over de situatie, maar toch rechtvaardig, goed, barmhartig, beheerst, stabiel en betrouwbare raadgever. In negatieve zin: een despoot, machtswllustig en brutaal. Deze kaart staat ook voor vormgeving en duidt ons op een confrontatie met de werkelijkheid van alledag. Het geestelijke heerst over de materie, hij is de leidende figuur in een bepaalde situatie.

pic05V. De Hogepriester(Stier). Staat voor het aspect BEWEGING. Een beweging die voortkomt uit de geestelijke drijfveer om boven de materie te staan, maar die ook staat voor relaties naar anderen toe. Iemand anders iets leren of doorgeven. Indien je de gegeven raad in acht neemt ontstaat een relatie van éénsgezindheid, van soort zoekt soort aantrekkingskracht. Kan in samenhang met andere kaarten ook duiden op dat men op zoek moet gaan naar juiste informatie alvorens te handelen. Er is een subtiele verbinding tussen de Kosmos en de mens als God’s priester, Magiër, maar ook als leerling. Want door zich aan anderen te spiegelen ontdekt met zichtyzelf. Maar de kennis kan zowel goed als slecht gebruikt worden door bv. De extreme ik-gerichtheid, eigenliefde of ondoordachte mededeelzaamheid.

VI. De Geliefden (Tweelingen)  Deze kaart staat symbool voor de keuze tussen goedepic06 en kwade krachten. Beide kanten zijn aanwezig in de mens en door elkaar in evenwicht  te houden zou een ideaal zijn. Ervaring kan ook opgedaan worden door van de verboden vrucht te eten (kennis te vergaren). Samenwerking, uitkienen, liefde, harmonie, de ene helpt de ander om tot bloei te komen, ontwikkeling in dualiteit die éénheid moet worden, gelijk denken, ademen, leven, energie overbrengen naar elkaar. In negatieve zin geeft ze aan: besluiteloosheid, radeloosheid, verleiding om naar slechte bedoelingen te neigen omdat die gemakkelijker zijn. Toch altijd indachtig blijven dat – hoe dan ook – er een keuze gemaakt moet worden.

Vpic07II. De zegewagen (Kreeft) Symbolisch voor het samengaan van het Hoger Zelf en de behoeften van het fysieke lichaam. Een stap verder in de evolutie van de mens om dit in perfecte balans te krijgen. De kaart duidt dus ‘voortgaan’ of vermeerdering van inzicht op zowel spiritueel en emotioneel gebied als in de materie. De menner moet zijn twee trekdieren in het gareel houden en beiden (even gelijkwaardig) dezelfde richting uitsturen. Het Ego tracht via de materie een overwinning te behalen op de materiële aan welvaart gehechte menselijke neigingen. Verbondenheid tussen spirituele en materiële, tussen de mannelijke en vrouwelijke dualiteit, voortgetrokken door de dualiteit in de evolutie.

VIII. Gerechtigheid (Weegschaal) De wet van oorzaak en gevolg. Ook van karmische pic08oorsprong. De huidige situatie is een gevolg van handelingen uit het verleden. Samen met andere kaarten kan men uitzoeken waar de oorzaak gevonden kan worden. Zelfonderzoek naar het eigen aandeel in plaats van de schuld bij de omgeving te zoeken. Het zet ons aan tot eerlijkheid en evenwicht. We krijgen mogelijk te maken met een gerechtsdienaar, eerlijk of niet. Dit schept mogelijk angstige gevoelens en twijfel.

pic09IX. De Kluizenaar (Maagd) De mens die al een deel van de weg heeft afgelegd in de evolutie en daardoor, verlicht door zijn lantaarn (innerlijk licht van inzicht en wijsheid) kan hij zijn daden evalueren en naar waarde schatten. Hij kan nu liezen tussen de dualiteit en tegelijkertijd gebruik maken van opgedane levenservaringen. Hij is op de top aangekomen, ontsnapt aan de afgrond van de dwaas. Maar hij is ook de mens die eenzaam zijn zelfkennis onderzoekt om er weer wat van op te steken. Het kan hem verder vrijmaken wanneer hij niet meer wenst dan hij krijgen kan. Hier krijgt de Heremiet zelfkennis, wijsheid, innerlijk licht voorzichtigheid, levenservaring, rust en eenzaamheid. Ofwel: twijfel aan zijn ontwikkeling, verleiding van lagere instincten, angst en zelfbedrog.

X. Rad van Fortuin (Jupiter) Heeft zeker niet te maken met geld. Er is een nieuw bepic10gin, een hoger octaaf van en een nieuwe cyclus. De geëvolueerde ‘IK BEN’ heeft de nodige ervaring opgedaan en de manifestaties ontwikkelen zich op een hoger plan. Men vindt de elementen terug maar nu op een gesublimeerde wijze. Deze kaart geeft een positieve betekenis aan de andere kaarten in de zin van een goede afloop der dingen, geluk en het overwinnen van de onvolwassen gevoelens en egoïsme. Maar een rad draait rond en geeft ook aan dat het in het leven soms neerwaarts gaat, maar op het dieptepunt gaat het onverbiddelijk weer voorwaarts op de weg omhoog.

pic11XI. De Kracht (Leeuw) De nog aanwezige, dierlijke neigingen in de mens laten zich nog manipuleren door instinct, passies en omgeving.  Maar deze kaart zegt ook dat de hogere bewustwordingen de baas zijn over de nog aanwezige angstige en onvolwassen emoties. Geeft aan dat men zich kan voorbereiden op een geestelijke groei en manifestatie waarbij macht waardigheid wordt, ambitie wordt aspiratie en weten wordt wijsheid. Vanaf hier zijn bewuste aspecten aan het werk, indien men zichzelf overwint en intuïtief gaat handelen. Moed en kracht, beheersing van het leven en over de zich voordoende gebeurtenissen. In negatieve zin kan een situatie uit de hand lopen, serieuze problemen doen zich voor of er is sprake van ernstige manipulatie.

XII. De Gehangene (Uranus) Met alles wat je hebt meegemaakt en alle ervaringen dipic12e je hebt opgedaan zit je nog steeds vast in een bepaald patroon en bepaalde conditionering. Het wordt tijd om eens alles vanuit een ander perspectief te bekijken. Maar ook moeten er offers gebracht worden om te veranderen. En leren volharden om door te gaan op de ingeslagen weg. Volharden in het loslaten van zaken die voorbij zijn en mensen, die men ontgroeid is. De 12 is een geweldig getal vol symboliek: de maanden van een jaar, de apostelen, die tekens van de dierenriem enz. enz…. Ook is het deelbaar door 2,3,4 en 6….. Hier wordt getoond hoe groei en ontwikkeling in de persoonlijkheid tot stand komen. Maar enkel door beproeving komt de oplossing.

Grote….. 2    XIII ……….

Over resoundeffects

Mijn naam is Gabriele van Doorn, ik woon in Heerlen - Parkstad Z.Limburg. * mijn website is te vinden op: www.klank-kleur.nl/ * en U kunt me vinden op: http://nl.linkedin.com/in/gabrielevandoorn
Dit bericht werd geplaatst in Levensbeschouwingen en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s