Erfenis uit een rijk verleden (0)

Nieuwe of oude denkwijzen?

Dat prikkelt je toch tot een kritische beschouwing. Het is gewoon interessant om jezelf inzicht te verschaffen in andere, belangwekkende denkwijzen, die geschiedenis schreven, aan de wieg stonden van de westerse evolutie. Denkwijzen, die wij in ons dragen, die behoren tot onze wortels en die vandaag de dag vragen om erkenning en herkenning, in een wereld, die op tamelijk wazige manier spreekt over  éénwording, zonder te beseffen hoe éénwording op maatschappelijk, cultureel of religieus gebied er precies uit zou  moeten zien. Eenwording wil absoluut niet. zeggen dat je de groepsidentiteit moet loslaten of dat een volk zijn verworvenheden moet opgeven omwille van minderheden, die (tijdelijke?) toevlucht binnen de landsgrenzen zoeken. Vroeg of laat zal de groepsziel van dat volk zich daartegen verzetten op grond van puur natuurlijke, universele wetten.

WAAROM zult U zich ongetwijfeld afvragen.  Maar net nu, anno 2011, misstaat een terugblik niet, temeer omdat in de voorafgaande millennia een waardevol verleden tamelijk werd verguisd en verwaarloosd. Afgeschreven als een ‘barbaars’ verleden. Terwijl sedert de laatste decennia allerlei visies opdoken, die zogenaamd uit ons verleden zouden stammen, terwijl de werkelijke kennis hierover onvoldoende aanwezig is, zodat men naar believen eigen invullingen of aanvullingen kan geven. Bovendien richtte de belangstelling zich nogal op het Oosten, op een ons minder vertrouwde cultuur en levensbeschouwing(en).

Liever aanbod wat dichter bij huis. Bovenal omdat het veel meer deel uitmaakt van ons cultureel erfgoed, dan de wijsheid van welke Goeroe uit India dan ook.

Ontegenzeggelijk is het interessant om kennis te nemen van wat de ‘Wijzen uit het Oosten’ te melden hebben, maar het mag niet leiden tot een negeren van ons eigen erfgoed of tot ‘cultureel identiteitsverlies’.

Zonder voorbij te gaan aan de –voor ons- bruikbare visies vanuit het Oosten, mogen wij niet onze eigen afkomst vergeten. Terug naar een cultuureigen identiteit. Ze is ons onder meer gegeven door de Egyptenaren, de Grieken, de Joden, de Romeinen, de Kelten, de Germanen, de Angel-saksen en de Franken.

Alleen een volk, dat stevig met zijn geboortegrond verbonden is en zijn wortels in ere houdt kan op gelijkwaardige wijze omgaan met andere volkeren en vandaar een eenwording bereiken, die op gelijkwaardig respectjegens elkanders cultuur berust.

Ons mensdom sukkelt voort in de zalige veronderstelling, dat wij ons zo goed hebben ontwikkeld ten opzichte van ons ‘barbaars verleden’.  Maar gezien de huidige maatschappelijke puinhoop -waarin wij meer trachten te overleven dan echt te kunnen leven- past ons eerder de bezinning: zijn wij niet iets kwijtgeraakt en is ons denken in werkelijkheid niet afgezakt tot het verschrikkelijke niveau van geestelijke armoede?        Zijn wij niet geobsedeerd geraakt door uiterlijke vormen en verschijningen en hebben wij daardoor niet het contact met onszelf en onze goddelijke oorsprong verloren?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s