STEMADVIES ?!?

12 september a.s. zijn er Tweede Kamer verkiezingen en kunt u (eventueel) meebepalen hoe uw toekomst en die van Nederland er uit kan gaan zien.

Het leuke van deze verkiezingen is dat er nu wat te kiezen valt!  Maar naast leuk zullen we ook de nodige nuchterheid moeten betrachten. Indien een kieslijst/ partij de kiesdeler niet haalt, worden de uitgebrachte stemmen op die lijst(en) verdeeld over alle overige kandidaten, dus kan uw stem ook gaan naar één van de partijen die u niet welgevallig zijn. Het is dus belangrijk dat u een dit gegeven in ogenschouw neemt en regelmatig kijkt of een bepaalde partij een redelijke kans maakt om in de Tweede Kamer te komen. De kiesdeler hangt af van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, te verdelen over 150 Kamerzetels.

De oude hap zit al vastgebakken in een gedeeltelijk achterhaald stramien en heeft eigenlijk al een brevet van onvermogen afgegeven, gezien de huidige crisis. Daarbij komt de invloed van de Bilderbergers steeds meer naar voren en kleeft er in dit opzicht ‘al een smetje’ aan Marc Rutte en Alexander Pechtolt.

Terwijl enkele nieuwe partijen duidelijk afstand nemen van machtsconcentraties en de nadruk leggen op medemenselijkheid, loskomen van financiële slavernij, stoppen met uitbuiting van onze natuurlijke bronnen, stoppen met genetische manipulatie en geen onderwerping aan de grote multinationals. Met name de farmaceutische industrie.

Slechts bij enkele nieuwelingen trof ik het besef aan hoe we onze individuele soevereiniteit weer moeten heroveren en prominent op de agenda zetten. Anderen zijn weer interessant op punten zoals de zorg en de pensioenen. Maar kijkt u zelf eens en vergelijk!

De tien partijen die al in de Tweede Kamer zijn vertegenwoordigd kregen de nummers 1 tot en met 10. Dat 50PLUS (lijst 16) al een zetel in de Eerste Kamer heeft, is daarbij niet van belang. Vanaf lijst 10 volgde een loting die tot gevolg heeft dat er in bepaalde kiesdistricten merkwaardigerwijs lijstnummers zullen ontbreken. De na nr.10 ontstane volgorde van nr. 11 tot en met nr. 24 is dus strikt willekeurig en zegt niets over de grootte, deskundigheid, bekendheid of populariteit van de (veelal nieuwe) partijen.

Je kunt je wel afvragen in hoeverre de kandidaat-politici model staat voor de doorsnee kiezer. De meeste kandidaten hebben een HBO opleiding terwijl de doorsnee opleiding van de kiezers op MBO niveau ligt. Terwijl het percentage kiezers een afspiegeling geeft van 51% vrouwen tegenover 49% mannen, vind je bij de kandidaten op de lijst ca. 61% mannen tegenover 39% vrouwen.

Bij de door mij gehanteerde volgorde heb ik me laten leiden door de mate van mijn bekendheid met de kandidaten en de mate van duidelijke informatieverstrekking door deze kandidaten.

Overzicht partijprogramma’s:

De ‘oudjes’ met veelal nog de grijsgedraaide liedjes -vooral over Brussel-, die velen van ons nu liever wat minder willen horen:

 1. VVD http://www.vvd.n
 2. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) http://www.pvda.nl
 3. PVV (Partij voor de Vrijheid) http://www.pvv.nl/
 4. Christen Democratisch Appèl (CDA) http://verkiezingen.cda.nl/
 5. SP (Socialistische Partij) http://www.sp.nl/
 6. Democraten 66 (D66) https://www.d66.nl/
 7. GROENLINKS http://groenlinks.nl/
 8. ChristenUnie http://www.christenunie.nl/nl/
 9. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) http://www.sgp.nl/
 10. Partij voor de Dieren https://www.partijvoordedieren.nl/

12. Partij voor Mens en Spirit (MenS) http://www.mensenspirit.nl  lijst 12 (deed al eerder mee maar haalde toen de kiesdeler niet) – Politiek van uit het hart! – De enige weg uit de crisis die zoden aan de dijk zet is de weg naar een meer MenSelijke samenleving, waarbij macht en invloed terug worden gebracht naar de lokale gemeenschap en naar de individuele mens. Er is een grote mentaliteitsverandering noodzakelijk. Winst boven welzijn stellen is helaas een gewone gedachte geworden. Geldgericht denken dient omgevormd te worden naar MenSgericht denken, waarbij we ons bewust zijn dat we van elkaar afhankelijk zijn. Wat is een bedrijf zonder klanten? Wat is een arts zonder patiënten? Hoe kan een rijke rijk worden als er geen mensen waren die daarvoor betaalden? Vanuit deze visie is het vanzelfsprekend om te komen tot een dienende economie als basis van de samenleving en integriteit als basis van het maatschappelijke handelen.

13. Anti Europa Partij http://www.antieuropapartij.nl/ lijst 18 Nederland = Nederland en wij dulden geen machtsgreep vanuit Brussel. Ondertussen richt Brussel een kolossale verwoesting aan. De Nederlandse regering en de tweede kamer doet daar vrolijk aan mee. Onze regering heeft Nederland al aan Brussel uitgeleverd. Ze speelt een gemeen spel met haar burgers.Brussel als machtscentrum houdt zich met zaken bezig die de bestaande natiestaten verzwakken, zonder dat de bevolkingen daarop greep krijgen. Een machtsgreep van historische omvang is gaande. Die afgedwongen eenheid laat averechtse effecten zien. Hoe zwaarder die EU wordt, des te meer willen wij als burger onze rechten en geld terug. Europa is in de ogen van veel mensen een leeg begrip. De huidige politiek is vermolmd. De oude partijen hebben zich vastgelegd en kunnen en willen niet terug van haar ingeslagen weg. Tijd voor nieuwe frisse politiek. Ja, luisteren naar de burger. Doet u mee?

14.  SOPN http://www.sopn.nl/  lijst 19. Oude politiek? Tijd voor iets nieuws!
De oude politiek heeft de problemen waar onze samenleving mee kampt niet opgelost. Ze hebben ze alleen maar erger gemaakt.

Op 12 september doet de SOPN, Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland, als nieuwe partij mee aan de Tweede Kamerverkiezingen onder lijstnummer 19, en is verkiesbaar in 19 van de 20 Nederlandse kieskringen (alleen in Caribisch Nederland kan helaas niet op de SOPN gestemd worden). Als enige partij durft de SOPN de kernoorzaak van onze problemen te benoemen: de overheersing door de banken en de multinationals. Daardoor hebben we al heel erg lang een schijndemocratie.

15. 50PLUS http://www.50pluspartij.nl/50plus/ lijst 16.  Eerste Kamerlid en partijvoorzitter Jan Nagel vindt het korten op de pensioenen volgend jaar niet nodig en tegenover gepensioneerden zelfs misdadig. Hij baseert zich op uitspraken van Dick Sluimers, bestuursvoorzitter APG en Leo Witkamp, directeur van PNO Media.    Sluimers verbaast zich over de discussie over de verlaging van de pensioenen. Het gaat niet om de rente maar om het daadwerkelijke behaalde rendement. Sinds het begin van de crisis eind 2007 steeg dat gemiddeld 5 tot 6 procent per jaar en bij elkaar 25%.

De opvatting dat de pensioenkassen zullen leegstromen klopt niet , zegt de man die 30% (302 miljard) van de collectieve pensioenen beheert. “De komende twintig jaar komt er bij de meeste fondsen nog meer binnen aan premies, dividenden en rente dan eruit gaat aan pensioenuitkeringen. Met de cashflow van pensioenfondsen is in het algemeen niets mis”.

16. Democratisch Politiek Keerpunt DPK http://www.dpk.nu/ lijst 15. – Deze periode doen de kandidaten van het Democratisch Politiek Keerpunt (DPK) samen met lijsttrekker Hero Brinkman veel plaatsen aan en verschijnen zij in tal van media. Ik nodig je van harte uit om je te orienteren op deze website op onze keerpunten en om te kijken waar we elkaar de hand kunnen schudden of waar je mij en de andere kandidaten leest, kijkt of luistert in diverse media. Ook kun je uiteraard terecht op de ander social media en meteen je reactie geven en ons van jouw positief kritische mening voorzien.

17. Partij van de Toekomst (PvdT) http://www.pvdt.nl/ lijst 20.  ZELF KIEZEN ZELF BESLISSEN. Je kunt problemen alleen oplossen als je de oorzaak aanpakt. De samenleving kan flink verbeterd worden. We nodigen jou uit om mee te denken en mee te doen. Jij stemt over alle belangrijke onderwerpen mee. Niet één keer in de vier jaar, maar iedere dag wanneer het jou uitkomt, zolang het onderwerp in behandeling is. Jij beslist welke onderwerpen op onze politieke en maatschappelijke agenda staan. PVDT aanpak vóór Nieuwe democratie7

18. Piratenpartij http://www.piratenpartij.nl/ lijst 11. – Andere partijen vertellen je graag dat ze overal een mening over hebben. Maar niemand weet in welke coalitie ze plaats nemen en welke punten ze daar als eerste weg zullen geven.

De Piratenpartij is een themapartij. Wij komen op voor jouw belangen in de informatiesamenleving die nu door de politiek verwaarloosd worden. Bij ons weet je wat fundamenteel is: burgerrechten, privacy in het bijzonder, en de hervorming van auteursrecht en octrooirecht. Wat er ook gebeurt, wij houden daar strak aan vast.

19. Nederland Lokaal http://nederlandlokaal.info lijst 13 Van Den Haag Centraal naar Nederland lokaal! STOP Verspilling – Uitvoering van Overheidstaken dicht bij huis – Alle uitgaven van de overheid transparant – Vertrouwen in burgers – Een overheid zonder hokjes. Nederland Lokaal (NL) is een platform van lokale partijen die zonder uitzondering in de afgelopen tien jaar ontstaan zijn omdat de landelijke politieke partijen er in onze gemeenten een potje van maakten. De lokale bestuurders van landelijke partijen waren – en zijn – meer met hun eigen carrieres en hobby’s bezig dan met doen waarvoor ze gekozen zijn: goed, efficient en vooral dienstbaar besturen. Maar erger nog, met hun amateurisme en hun dure projecten verspilden ze op lokaal niveau miljoenen uit de gemeentekassen…..en moeten nu dus ook hard bezuinigen op allerlei belangrijke voorzieningen voor hun inwoners.

20. Libertarische Partij (LP) http://www.libertarischepartij.nl/ lijst 14 Als libertariërs streven wij naar een vrije wereld; een wereld waarin niemand wordt gedwongen zijn of haar leven en eigendom op te offeren ten gunste van anderen. Wij menen dat respect voor individuele rechten een wezenlijke voorwaarde is voor een vrije en welvarende wereld, dat geweld en fraude moeten worden verbannen uit menselijke relaties, en dat vrede en welvaart alleen door vrijheid gerealiseerd kunnen worden.

Vanuit die overtuiging verdedigen wij het recht van ieder mens om welke vreedzame activiteit dan ook te ontplooien en verwelkomen wij de verscheidenheid die vrijheid met zich meebrengt. De wereld die wij trachten op te bouwen is er een waarin individuen vrij zijn om hun eigen dromen op hun eigen wijze te verwezenlijken, zonder tussenkomst van de overheid of een andere autoritaire macht.

21. Liberaal Democratische Partij (LibDem) http://www.libdem.nl/

22. LijstenCombinatie1 pvda(2)+sp(5)+gl(7)

23. LijstenCombinatie2 cu(8)+sgp(9)

24. IQ-Partij met IQ voor Eerlijkheid Gediskwalificeerd

Geplaatst in Politiek | Tags: , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

SOEVEREINITEIT!

Soevereiniteit is zowel een juridisch als een politiek begrip, maar te weinig Nederlanders zijn zich bewust van hun eigen soevereiniteit als rechtspersoon. Want hoewel de overheid, en ook de politiek, de indruk wekken (en zorgvuldig in stand houden) dat ze over absolute macht beschikken: er zijn grenzen aan die macht, namelijk daar waar ze de vrijheid van de burgers aantast. Vele Nederlanders voelen zich geleefd en uitgebuit maar vergeten dat zij hier zelf mede schuldig aan zijn omdat ze alles accepteren wat politici maar besluiten. Uit onwetendheid, uit geestelijke luiheid en uit een langzaam gegroeid fatalisme.

Maar de overheid gaat steeds een stapje verder zonder noemenswaardige tegenstand te ondervinden, dus: wie zwijgt stemt toe!

De overheid hanteert daartoe een aantal aantrekkelijke stukken gereedschap:

 • Het onderwijs, dat ‘verzuimt’ om leerlingen op een bevattelijke leeftijd een gezond stukje Staatshuishoudkunde bij te brengen.
 • De (mainstream) media, die feitelijk alleen nog onbelangrijk nieuws verspreidt, maar de werkelijk belangrijke informatie achterhoudt. Je kunt zelfs spreken van een vorm van censuur. Maar omdat de meanstream media afhankelijk zijn van de van overheidswege verstrekte subsidies, zullen ze zich braaf aan de opgelegde voorwaarden houden. Medewerking verlenen aan het verspreiden van leugens.
 • ‘Geef het volk brood en spelen’, dan voorkomen we dat ze gaan nadenken of zich ontwikkelen tot zelfstandig denkende mensen.Dus overspoel ze met flutprogramma’s en normen-en-waarden vervagende reclame’s.
 • Het inrichten van steeds meer platforms zodat beleid, vraag en aanbod over steeds meer schijven ging lopen als buffervorming tussen overheid en burger. Behalve gigantische geldverspilling voelde de doorsnee burger zich steeds meer verweesd in eigen land.
 • Financiële slavernij. De doorsnee burger is jarenlang gemanipuleerd, gek gemaakt met allerhande irreële mogelijkheden zoals een eigen huis, een geweldig pensioen opbouwen, vakanties naar verre oorden….. De speelgoedmarkt knapte bijna uit zijn voegen van het aanbod…… Waar leidde dit uiteindelijk toe: torenhoge en loon overstijgende hypotheken, woekerpolissen, onverantwoorde leningen…..

De Nederlandse overheid gaat onvoldoende zorgvuldig om met:

 1. Het legaliteitsbeginsel. Aan de vrijheid van burgers mogen niet zomaar beperkingen worden opgelegd indien ze niet het algemeen belang dienen.
 2. Het gelijkheidsbeginsel. Hier maakt de overheid al duidelijk verschil tussen de verschillende soorten burgers. B.v. wanneer een burger zijn baan kwijt raakt krijgt hij sollicitatieplicht opgelegd; wanneer een politicus zijn plek op de pluche van de tweede kamer verliest kan hij nog maanden, jaren profiteren van een behoorlijk wachtgeld. Medewerkers van diverse Ministeries doen dingen en komen er mee weg waar een burger meteen voor zou worden opgepakt……..
 3. Machtenscheiding. De scheiding tussen Wetgevende-, Uitvoerende- en Rechterlijke macht wordt steeds dunner en vaker is er sprake van belangenverstrengeling.
 4. Het recht om aangifte te doen. Het is niet meer belangrijk of u zich aangetast voelt in uw vrijheid, bedreigd wordt of een strafbaar feit komt aangeven, in te veel gevallen wordt u gewoon weg gestuurd door de politie. Z.g. wegens overbelasting van het apparaat.

Het huidige Europa is een uitstekend voorbeeld van hoe onze soevereiniteit inmiddels is verkwanseld. Daarom wil ik toch even terugkomen op het daadwerkelijk begrip omtrent soevereiniteit.

Soevereiniteit wordt gebruikt om aan te geven waar uiteindelijk het gezag vandaan komt. Soeverein betekent ‘hoogste macht of gezag’. Soevereiniteit is het recht van een politieke entiteit zijn macht uit te oefenen.  In moderne staten is al het recht doorgaans terug te voeren op de GRONDWET of constitutie. Door middel van het soevereiniteitsbegrip wordt aangegeven waarom de rechten en plichten van de grondwet gelden. In het geval van volkssoevereiniteit is dat bijvoorbeeld zo omdat het volk geacht wordt zichzelf die grondwet of constitutie te hebben gegeven.

Voor Nederland geldt dit van af 1588 toen de gewesten (na de tachtigjarige oorlog en de Vrede van Munster) zelf de verantwoordelijkheden voor een nieuwe Staat aanvaardden en daarmee ook de inrichting en zelfbeschikkingsrecht van deze Staat.

Maar ook de soevereiniteit van de burger is voldoende vastgelegd en dient te worden gewaarborgd en dat vergeten een hoop burgers en laten zich maar al te vaak overdonderen. Zelf verliezen ambtenaren helaas uit onwetendheid deze grenzen ook uit het oog. Ten gevolge van een scheefgegroeide relatie richting burgers.

Daarom was het zeer verfrissend om op het internet een volgend artikel aan te treffen van een buitengewoon assertieve burger: Openbare aansprakelijkstelling deurwaarder

Aan: Patrick Antonius Hastrich, gerechtsdeurwaarder gevestigd te Plotterweg 26-28 in Amersfoort (website)

Betreft: Openbare aansprakelijkheidstelling

Zeist, 31 juli 2012

Geachte heer Hastrich,

Zojuist heeft, naar ik aanneem, een medewerker van uw kantoor Bosveld een dreigbrief in mijn brievenbus gedaan, nadat ik deze man uitdrukkelijk heb verzocht eerst de mededeling op de grens van mijn erf te lezen. Deze mededeling verwijst naar een online document (link) waaruit de juridische soevereiniteit van mijn rechtspersoon blijkt. Zoals gespecificeerd in dat document heb ik het recht om uw kantoor te beboeten voor onder andere het versturen van dreigbrieven. Ik raad u of uw juridische afdeling aan om contact op te nemen met het Nederlandse Staatshoofd, mocht het fenomeen van juridische soevereiniteit u onbekend zijn.

De zaak waar het hier om handelt, is een poging tot afpersing door het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Op 21 juni 2012 zond ik de heer A. Regtop van het CJIB daarover een aangetekende brief (link). Het CJIB heeft daar tot op heden niet op gereageerd en is me daarom € 20 per etmaal schadevergoeding verschuldigd, beginnend op 13 juni j.l. en eindigend op het etmaal waarop ik het bericht van de verzochte annulering alsnog ontvang.

Hierbij geef ik uw kantoor 48 uren de tijd om uw dreigbrief in te trekken. Blijft uw kantoor daartoe in gebreke, dan leg ik hierbij uw kantoor een boete op van € 1000. Deze boete dient vervolgens binnen twee weken te worden voldaan, want daarna volgt een ophoging van één procent per etmaal van het openstaande bedrag. Bij in gebreke blijven stel ik hierbij uw kantoor ook aansprakelijk voor medeplichtigheid aan afpersing of een poging daartoe, waarvoor uw kantoor mij € 20 per etmaal schadevergoeding verschuldigd is, beginnend vandaag en eindigend op het etmaal waarop ik het bericht van de verzochte annulering alsnog ontvang.

Met vriendelijke groet,

Johan van de familie Oldenkamp,  levende als vrij en soeverein mens bij de gratie Gods, enig eigenaar van de rechtspersoon met BSN 102698454 (link)

Geplaatst in Maatschappelijk | Tags: , , , , , , , , , , , | 469 reacties

VERDWENEN BESCHAVINGEN!

“Er zijn al zoveel beschavingen verdwenen, dus ook onze beschaving staat op het punt om te verdwijnen al zal dat nog wel enkele decennia duren”.

Deze opmerking lokte meteen een discussie uit tussen een vriendin van me en mijn persoon. Hier en daar gooiden anderen er een opmerking tussen door, waardoor de discussie op een aantal zijpaden raakte en voor we het beseften waren we twee-en-een-half uur verder.

Als eerste voorbeeld werd aangehaald de ondergang van het Romeinse Rijk maar ik vond niet dat we van een verdwenen beschaving mochten spreken. De oorspronkelijke Romeinen mogen dan niet meer zo prominent aanwezig zijn als zo’n 2000 jaar geleden, maar hun kennis en verworvenheden zijn geenszins verdwenen.

 • We schrijven nog steeds in Romeins schrift en gebruiken incidenteel nog Romeinse cijfers, hoewel de Arabische cijfers uiteraard nog het meest gangbaar zijn;
 • Het Romeins Recht leeft nog steeds voort (naast het Kerkelijk Recht) in onze huidige wetgeving;
 • Hun architectuur, aquaplaning, militaire strategieën en scheepsbouw zijn tot op heden een bron van inspiratie en een voorbeeld van vakmanschap;
 • De door hen aanbeden Goden vinden we terug in de benaming van de planeten van ons zonnestelsel: Mercurius, Venus, Mars, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto. In de astrologie staan deze planeten zelfs nog bekend om de bijbehorende eigenschappen.
 • Hun manier van leven en handelen heeft tot op heden menig schrijver geïnspireerd en dank zij Hollywood weten we uit de diverse films en TV series hoe het er in het dagelijks leven van het Oude Rome aan toe ging.

Zelfs in de Bijbel kom je niet om het Romeinse Rijk heen en hoewel het niet meer in de oude vorm bestaat zul je ‘verdwenen beschaving’ moeten relativeren.

Dat geldt ook voor de Griekse Beschaving die, zoals algemeen bekend, vooral grote denkers voortbracht. Hun stellingen en hypotheses stonden aan de wieg van veel wetenschappen, wiens kennis tot vandaag de dag aan alle universiteiten wordt onderwezen. Van enkele Griekse filosofen is nog steeds van een directe invloed sprake. Zoals Hypocrates, die nog steeds een rol speelt in de geneeskunde met zijn eed, die iedere arts dient af te leggen en door zijn elementenleer; Aristoteles, wiens visie, grote invloed uit oefende op het Christendom en de Islam; Pythagoras en Archimedes, die de grondslagen legden voor respectievelijk onze wiskunde en natuurkunde. Plato, die algemeen beschouwd wordt als de bewaarder/ sleutelhouder van de Atlantische Traditie……………

Want zelfs Atlantis leeft nog voort in ons denken. Edgar Cayce wijdde 700 readings aan Atlantis, aan de hand waarvan belangwekkende archeologische ontdekkingen zijn gedaan. Verschillende Griekse geschiedschrijvers zoals b.v. Homerus beschreven het Atlantische rijk en waar komt de naam Atlantische Oceaan vandaan? Socrates e.a. spraken openlijk over het Sterrevolk!

Onderzoek naar de Egyptische beschaving kwam in de westerse wereld pas op gang na de veldtocht van Napoleon en dat onderzoek is nog steeds levendig en gaande.

Mijn punt is echter dat de voorgaande beschavingen geenszins verdwenen zijn en aan de samenleving hun gedachtegoed en kennis hebben nagelaten. Dat deze culturen niet meer existeren omdat ze vervangen zijn door andere of omdat hun manier van leven in verval raakte wil nog niet zeggen dat hun bestaan is uitgewist.

De kennis van het oude Egypte met zijn Mysteriescholen is ondergronds generaties lang doorgegeven en bewaakt totdat de tijd rijp zou zijn om ze weer aan de openbaarheid prijs te geven.

Onze ‘beschaving’ is niet bepaald geweldig te noemen en zal wellicht over een paar honderd jaar in de geschiedenisboeken worden omschreven als een “samenleving, die op onverantwoordelijke manier met het milieu omging, de aarde beroofde van haar grondstoffen puur voor persoonlijk gewin, zijn technologische ontwikkelingen misbruikte, zich diverse keren schuldig maakte aan grootschalige genocide en zijn volkeren gevangen hield in financiële slavernij”.  Met hopelijk nog een voetnoot betreffende onze grote componisten, kunstenaars en eigentijdse denkers zoals John Locke, Montesqieu, Goethe enz………..

Maar ook deze samenleving zal van voorbijgaande aard zijn en een andere cultuur voortbrengen. Van deze cultuur kunnen we leren hoe het niet moet, maar we bezitten de mogelijkheden om tot een betere samenleving te kunnen komen.

“Er is niets nieuws onder de zon. Alles wat Nu is, was er altijd al en zal steeds opnieuw zijn” (Marcus Aurelius).

Geplaatst in Levensbeschouwingen | Tags: , , , , , , , , , , , , | 4 reacties

MAAK JE EIGEN MUNT!

Lokale munten kunnen de wereldeconomie weer opbouwen. Leve de de capivaris, de  BerkShares, Havelblüte, de North Folk Share, de Terra en de Civic!

Inmiddels zijn er duizenden nieuwe ‘bankdirecteuren’ in de wereld, die nieuwe munten laten drukken omdat ze een eerlijker geldsysteem willen. Sinds de kredietcrisis neemt het aantal lokale munten toe. Zo is onlangs in North Folk, een stadje in Californië de north folk share geïntroduceerd om de werkloosheid – bijna 16 procent – terug te dringen. In de door armoede geteisterde Braziliaanse gemeente Silva Jardim moet de verlichting komen van de capivaris, een van de 63 lokale munteenheden in Brazilië. Niemand weet precies met hoe veel, omdat het nergens centraal wordt gedocumenteerd, maar specialisten schatten dat er wereldwijd zo’n 5000 complementaire munten waren voor de crisis in 2007 uitbrak en dat dit nu meer dan verdubbeld is.

Met de nieuwe munten gaan de initiatiefnemers de kredietcrisis te lijf. En met goede reden. Want het huidige financiële systeem faalt. Terwijl politici en economen naarstig naar oplossingen zoeken, nemen burgers het initiatief voor complementaire munten die alleen in de regio kunnen worden uitgegeven, vaak ook alleen bij lokale, zelfstandige ondernemers of alleen om streekproducten te kopen. Zo stimuleren ze de lokale economie. Het probleem is helder. In ons financiële systeem moet geld rollen. Hoe hoger de omloopsnelheid, des te beter het is voor de economie. Maar door de crisis geven mensen minder geld uit. Veel complementaire munten zorgen er juist voor dat geld snel wordt uitgegeven. De reden daarvoor is een speciaal trucje: na een vastgestelde tijd, vaak een kwartaal, verliest het geld een deel van zijn waarde. Wie een complementaire munt heeft, wordt daardoor aangespoord het snel weer uit te geven. Dit wordt in Duitsland Schwundgeld genoemd – letterlijk: verdwijngeld. Hoe vaker geld wordt uitgegeven, des te meer effect het heeft.

Koffieverkoper Kellermann heeft een winkel met regionale, biologische producten. Hij betaalt leveranciers en kleine opknapbeurten deels in regiogeld. ‘In mijn ogen deugt het huidige geldsysteem niet’, zegt hij. ‘Als ik een huis koop, betaal ik belachelijk veel rente. Alles loopt via banken, die hoge commissies vragen.’ De Havelblüte – een samenvoeging van de lokale rivier en het Duitse woord voor nepgeld – werd opgezet in 2006, even voor de crisis uitbrak, om te laten zien dat een ‘eerlijker geldsysteem’ mogelijk was. ‘De financiële problemen die er nu zijn, geeft de noodzaak van complementair geld des te meer aan’, zegt Kellermann. Er is 20.000 Havelblüte in omloop. Tachtig winkels accepteren het. Dat is niet meer of minder geworden door de crisis. ‘Wel krijgen we steeds meer vragen en is er veel meer interesse van ondernemers’, weet Kellermann. ‘In mijn winkels wordt drie keer per dag met Havelblüten betaald.’ Susan Witt, medeoprichter van BerkShares, de lokale munt in de Amerikaanse staat Massachusetts, bevestigt de toename in belangstelling. ‘Voor de crisis had onze website 5000 hits per dag, na de crisis 10.000.’

Volgens de Belgische econoom Bernard Lietaer heeft de nieuwe crisis de noodzaak van nieuwe munten alleen maar versterkt. Hij is wereldwijd de specialist op het gebied van alternatieve betaalsystemen en schreef er meerdere boeken over. ‘Tussen 1970 en 2010 waren er wereldwijd 421 financiële crises’, zegt hij. ‘Tijdens iedere crisis nam het aantal munten en ruilhandel toe. In de jaren zeventig bijvoorbeeld, maar ook na de Tweede Wereldoorlog, toen men betaalde met sigaretten.’ Zo stimuleert de crisis handel in alternatieve munten.

De alternatieve munteenheden bestaan gewoon naast de huidige euro, dollar of pond en zijn meestal een op een in te wisselen bij deelnemende bedrijven. Er zijn naast verdwijngeld nog andere soorten, zoals de ruilhandel van TradeXChange, ook wel barter genoemd. Waarschijnlijk heeft iedereen wel eens met alternatief geld betaald, want ook spaarprogramma’s als airmiles zijn alternatieve betaalsystemen. Evenals virtueel goud in het onelinercomputerspel World of Warcraft. Het grote voordeel van complementaire munten is dat ze het financiële systeem flexibeler maken, stelt Lietaer. De economie van geldcirculatie is volgens hem ‘een uitermate complex netwerk’, dat met slechts een enkele muntsoort altijd instabiel zal zijn. ‘Het is net als met een ecosysteem’, verduidelijkt Lietaer. ‘Een bos met alleen maar dennenbomen is veel minder efficiënt dan een met verschillende bomen. Diversiteit in de natuur en in de economie is ontzettend belangrijk.’ Juist nu, tijdens de crisis, is behoefte aan diversiteit en flexibiliteit, volgens Lietaer. Hij pleit voor munten op verschillende niveaus en regio’s. Zoals een globale munt, die hij de Terra noemt, voor de macro-economische handel. Daarnaast landelijke munten, voor de nationale handel. Maar ook stadsmunten en valuta voor wijken. ‘Ze hebben allen verschillende doelen. Neem de wijkmunt, die wordt gebruikt om dingen in de buurt van te betalen. Zoals alles op en om de straat als verlichting en groen.’

Het succes van alternatieve betaalsystemen is niet alleen maar theorie. Het grote doel van de vele munteenheden is om het wonder van Worgl te herhalen. Tijdens de grootste crisis van de vorige eeuw in de jaren dertig benadrukte de Duitse zakenman Silvio Gessell dat geld een ruilmiddel was, dat dus niet bedoeld was om op te potten. Hij bedacht daarom Freigeld, een vorm van verdwijngeld. In 1932 werd zijn idee in de praktijk gebracht in het Oostenrijkse stadje Worgl, waar 30 procent van de 4500 inwoners werkloos was. Iedere maand moesten de bezitters een zegel kopen, tegen 1 procent van de waarde van het biljet, als ze het niet uitgaven. Daardoor ontstond een prikkel om het geld snel uit te geven, zodat het geld bleef rollen. In zijn boek Het geld van de toekomst rekent Lietaer uit dat de munt in nog geen anderhalf jaar leidde tot een enorme economische activiteit. De investeringen in productieve goederen verdubbelden vergeleken met het jaar daarvoor. Het geld dat werd verdiend aan mensen die een procent extra betaalden omdat ze hun geld niet binnen een maand uitgaven, bekostigde zelfs een gaarkeuken, die zo’n 220 gezinnen voedde.

De centrale bank zag regio-geld als een ongrijpbare concurrent voor de nationale munt. De vermaarde Britse econoom John Maynard Keynes wijdde in zijn General theory of employment, interest and money een hoofdstuk aan het zegelgeld van Worgl. In de jaren dertig kende Amerika ook 6000 complementaire munteenheden, tot ze verboden werden.

We zijn bijna tachtig jaar verder en opnieuw is er een grote crisis. De cijfers van de toename van het aantal munten lijken indrukwekkend. In Duitsland, een van de weinige landen dat regiogeld goed centraal documenteert, steeg het aantal regiomunten de afgelopen zeven jaar van 15 naar 60. Maar echt invloedrijk is het nog niet. Regiogeld maakt bij onze oosterburen slechts 0,003 procent uit van het geld dat in omloop is. Toch zijn er ook al succesverhalen. Zoals de barter WIR in Zwitserland, die op basis van ruilhandel werkt, net als het Nederlandse TradeXchange. WIR ontstond na Worgl in 1934. Een jaar later had het 2950 leden. Momenteel kent de WIR 80.000 leden en het heeft een volume van 2,5 miljard Zwitserse francs (bijna 2,1 miljard euro). In een wetenschappelijk artikel voor de Journal of economic behavior & organization toonde de Amerikaanse econoom James Stodder aan dat de WIR tussen 1948 en 2003 anticyclisch werkte: als het economisch goed gaat, wordt er weinig gebruikgemaakt van de WIR, maar als het slecht gaat, neemt de activiteit in de WIR toe. ‘Bedrijven wisselen dan onderling meer diensten uit in WIR dan in de euro’, legt Stodder uit, die professor aan Rensselaer Polytechnic Institute in Hartford is. ‘De een verft andermans zaak en laat van het verdiende krediet de administratie door een derde doen. De WIR creëert werk en geld in economische zware tijden. De Zwitserse frank en WIR vullen elkaar aan.’ En juist dat maakt alternatieve munteenheden geschikt tijdens de crisis. Precies wat Stodder in zijn onderzoek aantoont, lijkt nu aan de gang in het door de crisis zo hard geraakte Griekenland. Het afgelopen jaar groeide het ruilhandelsnetwerk Volos van 50 naar 400 deelnemers. Het parlement creëerde zelfs een wet om netwerken van alternatieve betaalsystemen te stimuleren, door ze een non-profitstatus te verlenen met belastingvoordeel.

Volgens Lietaer zou Griekenland een apart financieel systeem voor steden die weinig geld hebben moeten invoeren. Lietaer pleit voor de introductie van civics, waarbij een civic staat voor een uur werk dat voor de gemeenschap wordt gedaan. Stel dat iedereen jaarlijks honderd uur moet voldoen, door straten te maken of de administratie te doen. Wie geen of weinig werk heeft, kan veel meer doen. Wie wel werk heeft minder. ‘Die twee groepen handelen in civics op een markt. De werknemer koopt 100 uur van werklozen, die zo geld verdienen. De Civic creëert werk, gaat armoede tegen en klaart de noodzakelijke klussen in een stad zonder geld.’

Tot nog toe zorgt de crisis weliswaar voor meer interesse en een explosie aan munteneenheden, maar nog niet tot een nieuw wonder van Worgl. Twee belangrijke stappen zijn nog niet gezet. De meeste bankdirecteuren zijn, net zoals Kellermann, hobbyisten. Ze willen vernieuwende geldsystemen, maar hebben ook nog een eigen zaak en weinig tijd om het groots en professioneel uit te bouwen. Kellermann: ‘Hoe meer krediet we verlenen, des te meer tijd het kost om te berekenen welke kosten we hebben en hoe we deze doorberekenen.’ ‘We moeten inderdaad nog nieuwe stappen maken door nog meer impact te krijgen’, zegt Witt van de Amerikaanse BerkShares. ‘Er zijn sinds 2006 al 3,5 miljoenen BerkShares uitgegeven. Dat is heel veel, maar we zijn nog lang niet zo succesvol als we willen zijn.’ Stodder voegt toe: ‘De munten van de afgelopen jaren staan nog in de kinderschoenen, de grote verandering moet nog komen.’ En het allerbelangrijkste daarvoor is om vertrouwen te winnen. Hoe meer mensen en vooral hoe vaker ze regiogeld gebruiken, des te effectiever het wordt en hoe flexibeler en diverser ze de economie maken. De economische crisis en onvrede over het huidige financiële systeem werkt de nieuwe munteenheden in de hand. Want als de huidige opmars van nieuwe systemen doorzet, zullen ze in de toekomst echt invloed hebben en het systeem vergaand veranderen.

Je eigen bank oprichten:

Het zijn maar zes stappen naar een lokale munt.

 1. 1. Benader deelnemers. Het heeft pas zin om geld te drukken als mensen het ergens kunnen uitgeven. Meer dan vijftig winkels die streekproducten verkopen, is een goed startpunt.
 2. Beslis of je verdwijngeld wilt of niet. Als geld waarde verliest na een bepaalde tijd, wordt het sneller uitgegeven. Maar het kan potentiële gebruikers ook achterdochtig maken.
 3. Bepaal hoe veel geld je wilt verspreiden. Begin niet met te veel, het heeft geen zin als winkeliers duizenden biljetten in kas hebben die niet worden gebruikt.
 4. Zoek een betrouwbare drukkerij en denk om veiligheidskenmerken, zoals watermerken.Houdt een administratie van de transacties bij en deel de informatie met deelnemers.
 5. En meld je aan bij de Belastingdienst. Over de transacties dien je belasting te betalen.
 6. De laatste, allerlastigste en ook meest cruciale stap: win vertrouwen. Zonder vertrouwen is geld niets waard en wordt het niet gebruikt.

Ingekort en bewerkt artikel van Robert Visscher in de ODE van juli/augustus 2012

Geplaatst in Maatschappelijk | Tags: , , , , , , , , , , , , | 2 reacties

EDGAR CAYCE.

Edgar Cayce was iemand die gedurende zijn hele leven (maart 1877 tot medio 1945) meer bijna-dood-ervaringen onderging dan anderen, voor zover is vastgesteld. Bovendien ervoer Cayce dat hij onder hypnose kon uittreden en zodoende astraal (buiten fysiek, lichamelijk) kon reizen.

Cayce onderging gedurende zijn leven meer dan 14.000 buiten-lichamelijke reizen oftewel  uittredingen, maar de informatie die hij op deze wijze verzamelde verbijsterden mensen van over de hele wereld. In 1910, publiceerde  the New York Times twee pagina’s met koppen en foto’s waarin hij werd beschreven als ’werelds meest mysterieuze persoon’. Een bekend nationaal tijdschrift schreef een artikel met de titel: ‘de wonderman van Virginia Beach’ en werd Cayce bedolven onder tenminste 25.000 aanvragen voor medische hulp. President Woodrow Wilson zocht eveneens hulp bij hem voor genezing en zelfs adviezen gedurende zijn ambtsperiode als president.

Het is duidelijk dat mensen zoals Edgar  Cayce met zulke gaven slechts zelden voorkomen en hij wordt dan ook terecht vergeleken met Nostradamus en Hildegard von Bingen. Visionairs die hun gaven ten dienste van de mensen stelden. Die hun aandacht en kunnen in eerste instantie richten op het genezen van mensen zonder er zelf beter van te (willen) worden. Want ook Edgar Cayce vroeg nimmer geld voor zijn diensten maar werkte als fotograaf en bij de familie Cayce was het geen vetpot.

Hij werd geboren in Hopkinsville – Kentucky in een christelijke boerenfamilie, die elke week trouw ter kerke ging. Toentertijd was hij al een kind ‘dat je geen enkel ouderpaar toewenst’, maar hij werd wel door zijn omgeving beschermd en met liefde en begrip omringt. Vooral toen hij al jong zijn stem verloor.

Hij had duidelijk problemen met zijn keel, waarvan de oorzaak onbekend was. Rond zijn 18e viel hij voor de eerste keer spontaan in een hypnotische slaap en beschreef in die toestand exact wat hij aan zijn keel mankeerde en hoe en met welke behandeling hij hiervan genezen kon worden. Toen hij wakker werd kon hij zich niets meer van zijn ‘droom’ herinneren, maar gelukkig wist zijn omgeving te vertellen hoe, wie, wat en waar. En inderdaad genas Edgar Cayce van zijn chronische keelpijn.

Zo werd ook ontdekt dat hij ‘Röntgen’ – ogen had. Dat hij in zijn slaap en bij het diagnosticeren van een zieke als het ware van binnenuit de ziekte, de plaats en de oorzaak kon ‘zien’ en daarna beschreef hoe de kwaal bestreden kon worden. En zoals altijd wist hij na het ‘wakker worden’ niet meer te herinneren. Het is aan zijn stenografe Gladys te danken dat bijna al zijn readings bewaard zijn gebleven. Alhoewel deze Gladys in het begin zeer sceptische tegenover het fenomeen stond, deed ze haar werk zoals van een stenografe verwacht werd en werkte ze ook deze verslagen nauwkeurig uit.

In 1954 werd door de University of Chicago een medisch onderlegde studie van zijn leven en zijn werk als leidraad geaccepteerd en wordt hij door JAMA, een prestigieus medisch tijdschrift, beschouwd als de grondlegger van de holistische medische studie. Voor de medische stand was Cayce een wonder vanwege zijn vaardigheden om een ziekte te diagnosticeren en tegelijkertijd de behandeling te geven voor zieke mensen, die vaak al ten dode waren opgeschreven, maar ook voor zieke mensen die mijlen ver van hem verwijderd waren. Zonder enige medische vooropleiding en door middel van zijn astrale reizen. Bekijk ook: http://youtu.be/Ztb2QZCkUrE   Edgar Cayce openbaringen en voorspellingen!

Wat men ook van Cayce kon leren was het gegeven dat de menselijke geest door de tijd kan reizen. Zowel terug naar het verleden als naar de toekomst.

In een periode van eenentwintig jaar gaf Cayce ca dertigduizend readings waarin hij maar liefst meer dan zevenhonderd keer over Atlantis sprak. Volgens zijn zoons heeft hij Plato’s verslag over Atlantis nooit gelezen, noch andere boeken over dit land.

Toch zijn deze readings gedetailleerd nauwkeurig en op geen enkel punt met elkaar in tegenspraak, noch met andere verslagen of informatie. De kennis van Edgar Cayce over Atlantis wordt geloofwaardiger als we rekening houden met de in zijn readings vermelde feiten die in zijn tijd nog helemaal niet bekend waren, feiten waarvan de juistheid later duidelijk is aangetoond. Zo zijn de in 1947 gevonden Dode-Zeerollen aangetroffen op de plaats die Cayce vermeldde.

Een van de meest overtuigende bevestigingen van de door Cayce gegeven geologische informatie betreft zijn beschrijving van de Sahara en een andere loop van de Nijl in de zeer vroege prehistorie. In 1925 beschreef Cayce dat de Sahara tieneneenhalf miljoen jaar geleden vruchtbare grond was geweest omdat in die tijd de Nijl uitmondde in de Atlantische Oceaan. Radarfotografie vanuit het Amerikaanse ruimteveer heeft dit ondubbelzinnig bevestigd. De onderzoekers troffen ook sporen aan van kampplaatsen aan de bovenloop van de Nijl die dateerden uit een periode van 250.000 jaar geleden – precies waar volgens Cayce in die tijd mensen hadden geleefd.

Zie ook : http://youtu.be/_tPG8fF9b3k   Decoding the past!

Geplaatst in Maatschappelijk, Mysteries | Tags: , , , , , , , , , , , , | 4 reacties

RECLAME!

Reclame is kortweg gezegd: een middel om aandacht te trekken, teneinde ons iets aan te smeren. Hoe meer overbodig het te slijten product is, des te uitbundiger de reclame.

Er is inmiddels een hele wetenschap aan gewijd om mensen te beïnvloeden, te manipuleren. Wat trekt mensen aan, hoe kun je ervoor zorgen dat iets opvalt, hoe geeft je mensen het gevoel dat ze het nodig hebben, wat voor trucs kun je toepassen om bij iemand de indruk te wekken dat hij blij mag zijn om de hand op het ‘laatste stuk’ te leggen ……? Hoe manipuleer je mensen tijdens zogenaamde uitverkoopjes, beursaanbiedingen etc.?

Ons hele leven is zo langzamerhand doortrokken van de gevolgen van reclame. De reclamesector heeft een aantal andere gevolgen teweeg gebracht: producten kunnen niet zo maar worden aangeboden. Nee, daar komt een psychologisch overdachte verpakkingsstrategie bij kijken, marktonderzoek, het in kaart brengen van doelgroepen, verkoop analisten, reclamebureaus tot aan televisieprogramma’s.

Reclame verandert de wijze waarop wij naar elkaar kijken en/of waarderen. Verouderen mag niet, rimpels zijn taboe. Bepaalde kleding is not done. Zweten is uit den boze.Tanden moeten witter dan wit. We worden er genadeloos op afgerekend. Je stinkt de lift uit van deodorants en eau de toilettes……

Kinderen zijn interessante consumenten, worden aangezet om hun ouders te bedreigen of voor het blok te zetten en worden overtrokken intelligent neergezet. Schoonmoeders stelen je koffiemelk, de kat maakt thuis de dienst uit, vriendschappen hangen af van een beertender of tapje……. En zo vindt er ongemerkt een verschuiving plaats van normen en waarden.

Reclame laat ook zien hoe veranderlijk de mens is of hoe snel omstandigheden veranderen kunnen. Als voorbeeld enkele reclames uit de vijftig en zestiger jaren:

Vrouwen waren er voor het huishouden; vrouwen werden dol gelukkig van alleen  huishoudelijke producten. Vrouwen kregen sexappeal van hard werken en dat hield je slank, niks diëet!

Vrouwen waren dom!Zelfs een dopje opendraaien kon een hele klus zijn, maar zie daar : dit dopje kan zelfs een vrouw aan!

Maar vrouwen waren eveneens onderdanig en moesten op alle mogelijke manieren hun echtgenoten behagen.

Of anders:

mocht je je vrouw slaan voor het kopen van het verkeerde koffiemerk.

We kunnen het ons nauwelijks nog voorstellen.

Maar voor kinderen werd cocaïne gewoon aanbevolen.   Coca Cola bevatte in die tijd ook gewoon cocaïne.

Plezierig heette in die tijd gewoon GAY! Een plezierige vakantie, een plezierige tijd .

Maar het grootste verschil met de tijden van weleer is de veranderde visie ten aanzien van sigaretten reclame’s.

Wist u overigens dat de hele antirook beweging voortkomt uit de 7e Advents kerk.Dat die kerk vervolgens een arts $25.000.- betaald heeft om te vertellen dat je van roken longkanker krijgt.

Zonder enig onderzoek hiernaar gedaan te hebben deed hij dat inderdaad voor het aangeboden geld.

Geplaatst in Maatschappelijk | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

EGOBESITAS!

In één van de discussies van de groep Motion stuitte ik op een nieuw begrip en de belangrijkste verklaring, dan wel opheldering betreffende mensen met een burn-out of langdurige depressies.

Iemand beschrijft hoe ze terecht komt op een lezing van een eenvoudige boeddhistische monnik en daar antwoorden vindt op haar worsteling  uit een diep dal ten gevolge van een zware depressie. Ze omschrijft dit als volgt: In mijn beleving was mijn depressie vooral een continue, ondraaglijke geseling van verlammende, veroordelende gedachten. Ik kon niet tegemoet komen aan de eisen die ik mezelf stelde en de bedreigende represailles die daarop volgden. Ik kon geen goed doen. Ik keurde mezelf volledig af”.

De monnik vraagt aan zijn toehoorders: ‘We all suffer from our ego….right?’ ‘Who suffers from his or her ego at this moment?’ En velen moeten dit beamen. De monnik vat deze instemming samen met: ‘We hebben allemaal dat stemmetje van binnen dat een eigen leven schijnt te leiden. We voelen allemaal deze aanwezigheid in ons, dat ons blijft vertellen dat het allemaal niet loopt zoals dit of dat… en anders…. We hebben allemaal angstige en pijnlijke gedachten, die we maar niet stil kunnen zetten. Klopt toch?

Na een lange stilte waarin zijn toehoorders het herkenbare uit zijn woorden overdenkt begint de monnik te lachen. Het begint met een voorzichtig gegrinnik en groeit uit tot een onbedaarlijke lachbui. ‘That ego’…. ‘Hahahaha’ ….. ‘That ego’…. ‘Hahahaha’.

De toehoorders voelen zich ongemakkelijk omdat dit iets nieuws is: lachen om je ego! Maar het gelach werkt zo aanstekelijk dat iedereen wel mee moet lachen.

Langzaam bedaart het lachen van de monnik en vervalt hij weer in een stilte. Dat maakt het voor de toehoorders nog onaangenamer, waarna zijn volgende vaststelling als een mokerslag binnenkomt. “Lieve vrienden… het grappige is dat er geen ego is. Het geeft niet hoe lang en hoe diep ge graaft, je zult je ego nergens vinden. Dus neem jezelf – je Zelf- niet al te serieus. Ontvlucht of bestrijdt het ego niet, maar lach erom”.

Dit is een belangrijke boodschap, de kern waar alles om draait.

In mijn cursusboek geef ik dit als volgt weer, ter voorbereiding op een bepaalde meditatie:

 • Je ego is in de fysieke we­reld nodig als een werktuig om je te handhaven tussen alle andere werk­tuigen. Je ego is gemakkelijk om je afscheiding van andere individuen voor je zelf te verklaren of te begrijpen. Hetzelfde geldt voor je karakter of geaardheid, want dat heb je ook maar tijdelijk nodig en dit alles werd gevormd en geconditio­neerd door de omgeving waar­in je geboren werd.
 • Het leven helpt je vaak met een crisis. Een crisis is iets waar je ego geen uitweg meer ziet omdat het zich spiegelt aan andere ego’s en veelal is opgebouwd uit vooroordelen. Pas wanneer je bereid bent alles los te laten wat jou zo belangrijk lijkt, laat je feitelijk je ego los zodat je zicht op de actualiteit helder wordt en dient de oplossing zich aan. Daardoor zul je ook merken, dat je ster­ker dan ooit uit de crisis te voorschijn komt omdat je jouw onafhankelijkheid op je ego hebt bevochten en deze kan relativeren tot  .???.

Veel van onze zorgen en ang­sten draaien om zelfbehoud omdat ons ego niet voldoende is gevoed met vertrouwen in het leven zoals het zich aandient. We hebben angst voor pijn en voor verdriet lopen we weg. Gezichtsverlies, goede naam……Wanneer je het gevoel krijgt dat dit alles tussen je vin­gers door glijdt, dat alles van je afgepakt wordt; als je met zo’n crisis ge­con­fronteerd wordt, dan is dit voor jou de volmaakte weg. De enige goede weg…….. Weet wie je bent en ken de ultieme zin van het bestaan.

Het wordt onze ego’s vandaag de dag niet gemakkelijk gemaakt. In tegendeel, er wordt van alles in stelling gebracht om het ego juist te ‘versterken’. Op seminars worden mensen opgejut om anderen en vooral concurrenten de loef af te steken. Glossy tijdschriften exposeren gephotoshopte modellen in exorbitante omgevingen, extreme make-overs op de TV om ons vooral te laten ervaren hoe armzalig we er uit zien zonder een leger van visagisten en modeontwerpers…………

Maar haalt u zich eens iemand voor de geest die aan fysieke obesitas lijdt. Hebt u gezien hoe moeilijk deze mensen het hebben om hun gewicht mee te slepen, hoe beperkt ze zijn in hun bewegingsvrijheid? Hoe ze zichzelf hebben opgegeven en hoe onaantrekkelijk zij zichzelf ervaren?

Vertaal die beelden eens naar egobesitas en probeer eens die ego’s te visualiseren, die een onnoemelijke gewicht aan vooroordelen met zich meeslepen en zichzelf beperken in hun bewegingsvrijheid en onzekerheid omtrent hun zelfbeeld. Geobsedeerd door het idee hoe anderen hen zien of moeten ervaren.

En lach eens om de illusie die maatschappij heet, maar ook om uw illustere ego.

Geplaatst in Levensbeschouwingen, Maatschappelijk | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

DE BEERPUT VAN DE GENETISCHE MANIPULATIE!

Maar U kunt helpen deze planeet bedreigende situatie van de GM Genocide te keren.

Monsanto is meedogenloos geweest in zijn drive om India te gebruiken als testcase voor genetisch gemodificeerde gewassen en het geeft ons een zeer scherp beeld wat er in aantocht kan zijn voor de rest van de kleine boeren wereldwijd wanneer genetisch gemodificeerde zadenconglomeraten hun gang mogen blijven gaan. Dit is de reden waarom het zo belangrijk is dat je stemt met je portemonnee en dat je op je hoede bent geen genetisch gemodificeerd voedsel te kopen.

Er zijn inmiddels duizenden Indiase boeren aan de klauwen van Monsanto ontkomen, dankzij de inspanningen van Organic India dat hen geleerd heeft hoe organisch gewassen te verbouwen. Organic India heeft ook een aantal ziekenhuizen en klinieken gebouwd om deze boeren te helpen, hetgeen enorm heeft bijgedragen aan het herstellen van hun zelfrespect.

Je vindt misschien ook deze Non-GMO Shopping Guide handig, gemaakt door het Institute for Responsible Technology. Deel hem met je vrienden en familie en stuur hem uit naar je sociale netwerken. Je kunt ook een gratis iPhone app downloaden, beschikbaar in de iTunes store. Je kunt hem vinden door te zoeken naar “ShopNoGMO” in de applicaties.

Belangrijke actie: Steun Californië´s Stembus intiatief om GMO´s te labelen!

In 2007 beloofde de toenmalige presidentskandidaat Obama om GM labeling “onmiddellijk” te verplichten wanneer hij verkozen zou zijn.  Kijk op http://youtu.be/zqaaB6NE1TI        Tot nu toe is hier nog niets van terechtgekomen.

Gelukkig hebben 24 Amerikaanse staten (als onderdeel van hun staatsbestuur) zoiets dat het Initiative Process heet, waarmee burgers elke wet die zij willen invoeren naar de stembus kunnen brengen, zolang hier genoeg steun voor is. Californië is met zo´n dergelijk steminitiatief bezig geweest om verplichte labeling te krijgen voor genetisch ontwikkeld voedsel dat in die staat verkocht wordt. De voorgestelde wet zal in 2012 naar de stembus gaan.  Michigan en Washington zijn soortgelijke campagnes aan het opstarten.

Aangezien Californië de op 8 na grootste economie ter wereld is, zou het Californië initiatief wanneer het het zou halen een enorme stap voorwaarts zijn en zou het ingrediënten en labeling op nationaal niveau beïnvloeden. Een coalitie van consumenten, publieke gezondheid- en milieuorganisaties, voedselbedrijven en individuen heeft de California Right to Know Genetically Engineered Food Act ingediend bij de State Attorney General. Nu hebben zij 800.000 handtekeningen nodig om het initiatief dit jaar in stemming te krijgen.

Een belangrijke mogelijkheid en positief bewijs dat GMO labeling de voedselindustrie ZAL veranderen!!

WANT WELK DRAMA HEEFT ZICH INMIDDELS VOLTROKKEN?

De introductie van genetisch geproduceerde zaden en het onder druk zetten van Indiase boeren deze te gebruiken, heeft geleid tot de grootste golf van geregistreerde zelfmoorden in de geschiedenis van de mensheid.

Het is wel “de grootste golf van geregistreerde zelfmoorden in de geschiedenis van de mensheid genoemd.” Indiase boeren zijn van hun levensonderhoud beroofd, met als resultaat dat zij zichzelf uit wanhoop van het leven beroven. Er wordt geschat dat over de laatste 16 jaar meer dan een kwart miljoen Indiase boeren zelfmoord heeft gepleegd. Wie is er verantwoordelijk voor deze tragedie?

De meest voor de hand liggende boosdoeners zijn wereldwijde corporaties zoals Monsanto, Cargill and Syngenta en de genetisch geproduceerde zaden die zij boeren wereldwijd hebben opgedrongen.

In feite, genetisch gemanipuleerde zaden zijn zo fundamenteel voor het probleem dat het zelfs de benaming “GM Genocide.”ii heeft gekregen.

India is een agrarisch land, bevolkt door 1.1 miljard mensen, waarvan ongeveer 60% direct of indirect afhankelijk is van landbouw. Tweederde van de boeren zelfmoorden komt voor in vijf Indiase staten/streken, die bekend zijn geworden als de “Zelfmoord Gordel” van India: Maharastra, Karnataka, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh en Chattisgarh.

Deze gebieden vertegenwoordigen zones met zeer gediversifieerde vercommercialiseerde landbouw waar handelsteelt domineert- vooral Bt katoen, geproduceerd uit Monsanto´s genetisch gemodificeerd katoenzaad. Dus, wat is het aan genetisch gereproduceerd zaad dat zo schadelijk is voor Indiase boeren?

GENETISCH ONTWIKKELDE ZADEN VEROORZAKEN WERELDWIJDE RAMPSPOED!

Er zijn een aantal primaire factoren die direct gerelateerd zijn aan het gebruik van genetisch ontwikkelde zaden die zwaar bijdragen aan deze ernstige situatie:

 1. Vergeleken met traditionele zaden zijn genetisch ontwikkelde zaden erg duur en moeten zij elk plantseizoen opnieuw gekocht worden
 2. Genetisch ontwikkelde gewassen hebben veel meer water nodig om te groeien, hebben veel meer behoefte aan bemesting en pesticiden, ondanks Monsanto´s claims van het tegendeel en ondanks hun kosten voor de boeren, zorgen zij NIET voor hogere opbrengsten.

Terwijl bedrijven zoals Monsanto veel bloed aan hun handen hebben, maken aanvullende sociale, economische en milieufactoren zaken voor deze kleine boerderijen nog erger:

 • De “Groene Revolutie” uit de jaren 1960 en 1970 heeft geld weggesluisd van de boerenklasse naar de middenklasse
 • Stijgende prijzen voor zaden, bemesting, pesticiden en andere landbouwbenodigdheden, samen met dalende landbouwopbrengsten, dwingen boeren om leningen met hoge rentes af te sluiten bij opportunistische geldschieters
 • Een trend van polycultuur (meerdere gewassen) naar monocultuur boeren (voornamelijk katoen) heeft de grond uitgeput en geleid tot gewasbesmetting door opportunistische plagen
 • Gelimiteerde watervoorraden, periodieke droogtes, verminderde moesson regenval en slechte toegang tot irrigatie
 • Oneerlijke, roofzuchtige verkopers; gebrek aan overheidssteun en enorm inadequate hulpprogramma´s van de overheid

DE GROENE REVOLUTIE WAS NIET GOED VOOR KLEINE INDIASE BOEREN!

De introductie van hybride zaden markeerden het begin van de huidige issues waardoor Indiase boeren vandaag de dag geplaagd worden. Vóór de jaren 1960 en 1970 verbouwden Indiase boeren diverse voedselgewassen, maar dat veranderde allemaal met de Groene Revolutie, toen moderne machines, chemische pesticiden en mestsoorten en hybride zaden werden geïntroduceerd vanuit het Westen. De meeste boeren in India planten nu handelsgewassen voor de export, meer dan rijst, groenten, gierst en andere voedselsoorten voor lokale consumptie.

Genetisch manipuleren brengt gigantische gevaren met zich mee

Genetisch knutselen met de menselijke voedselvoorraad… wat kan er in hemelsnaam mis gaan? Genoeg, zoals het zich laat aanzien. Er is een heel scala aan potentiële gevaren van genetisch ontwikkeld voedsel, waaronder:

 • Besmetting van organische gewasvariëteiten
 • Ontwikkeling van herbicidenresistente superonkruidsoorten
 • Orgaanverstoringen, kanker en meer gevallen van miskramen en onvruchtbaarheid bij dieren die met genetisch ontwikkeld voer zijn grootgebracht
 • Lucht- en watermonsters besmet met glyphosate en waterwegen in landbouwgebieden besmet met een genetisch ontwikkelde insectendodende proteïne
 • Een gloednieuw organisme dat specifiek gerelateerd is aan genetisch ontwikkelde gewassen, wat verantwoordelijk wordt gehouden voor ziekten en plotselinge sterfte onder zowel planten als zoogdieren.

De potentiële risico´s van risico’s van genetisch ontwikkelde gewassen zijn zo enorm groot dat er een heel deel van Mercola.com is gewijd aan dit onderwerp.

Als U meer wilt weten, kan ik de volgende films en lezingen sterk aanbevelen:

Ingekort in een bewerking van Gabriele van Doorn: het artikel van Dr. Joseph Mercola en Marieke van Dijk, gepubliceerd in: Earth Matters

Geplaatst in Maatschappelijk, Politiek | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

De ÜBERMENSCH!

Aan deze benaming kleeft helaas vanwege misbruik door verkeerde politieke ideologieën een negatief imago. Doch Nietzsche bedoelde in zijn werk: ‘Also sprach Zarathustra’ er iets geheel anders mee. Hij beschreef hierin de mens die zijn beperkingen, zijn angsten en de troostende illusie van een God (die van buitenaf in de wereld ingrijpt omdat wij het zelf niet meer kunnen) achter zich kon laten, omdat hij boven zichzelf was uitgestegen.

Deze übermensch zoekt geen onwezenlijke schrale troost om aan de gevaren van een onzeker bestaan te ontkomen. Hij durft in de afgrond van het bestaan te kijken en de chaos die hij daar aantreft tot zich te laten doordringen. Hij staat naakt en onbeschermd in het leven en vlucht niet langer in mooie fantasieën die geen waarheidsgehalte hebben. Hij proeft het gehele leven met zijn positieve en negatieve kanten, de gruwelijkheden en de schoonheid.

In zijn profetisch aandoend fictieverhaal ‘Also sprach Zarathustra’ vertelt Nietzsche over de kluizenaar Zarathustra die naar buiten treedt om mensen deelgenoot te maken van zijn overpeinzingen omtrent de geestelijke ontwikkeling van de mens en vergelijkt het leven dat wij leven met dat van een koorddanser. Aan het begin van het koord is de mens een aap, aan het einde een ‘übermensch’,een mens die boven zichzelf is uitgegroeid.

Het leven is een wankele tocht naar de toekomstige mens. Maar al te vaak denken we dat we al aan de overkant zijn aangekomen, terwijl er nog een flink stuk te gaan is omdat we ons nog vastklampen aan illusies van valse veiligheid. De bewust levende mens kan niet langer meer uitgaan van de oude bronnen van zingeving of religieuze voorschriften, maar zal zelf nieuwe bronnen moeten aanboren. Dat vergt herwaardering van alle waarden en dat vraagt moed. Want daarbij zullen we alles moeten loslaten wat we tot nu toe als zekerheden hebben beschouwd. Schijnzekerheden moeten worden doorzien om tot de werkelijkheid van het leven – zoals ze ons wordt voorgespiegeld – door te dringen. Zarathustra opent met dit zelfonderzoek een perspectief op de Übermensch.

Kameel, leeuw en kind waren de metaforen, die Zarathustra gebruikte bij zijn vergelijking met de koorddanser als de drie transformerende fases van aap tot ‘Übermensch’.

Kameel staat symbool voor een mens die ontberingen durft te doorstaan in zijn zoektocht naar de waarheid; doch kameel zoekt de waarheid nog wel uitsluitend binnen het stelsel van regels waarbinnen hij is opgegroeid en binnen zijn eigen cultuur. Wanneer de zoeker daar bovenuit groeit verwijdert kameel zich van de kudde. Kameel leefde nog in de sfeer van ‘gij zult’.

Leeuw brult ‘ik wil’ en bepaalt zelf zijn normen. Zijn leven gaat niet langer gebukt onder het juk van een godsdienst of levensbeschouwing. Maar ook voor de leeuw komt de laatste fase. Hij moet dan afstand doen van zijn ‘ik wil’ wanneer hij ontdekt dat ‘ik’ en ‘willen’ eveneens slechts illusies zijn. De overgave aan het leven zoals het is.

Kind is de volgende transformatie en zoals een kind heeft de mens geen vaststaande ideeën meer en staat hij open en onbevangen in het leven. Kinderen leven in het moment en kunnen zich nog in totale intimiteit met het leven uiten.

De mens blijft hopen op een betere toekomst zonder concreet besef hoe die betere toekomst eruit gaat zien. Wanneer die betere toekomst zich niet van buitenaf aandient, alles ogenschijnlijk bij het oude blijft, vervalt de mens weer in zijn oude patroon van ‘de eeuwige wederkeer’ omdat er nooit iets zal verbeteren.

Ook Nietzsche werd door deze sombere gedachten overvallen, maar vond een antwoord in ‘Amor fati’ de liefde voor het lot. In plaats van zich te laten deprimeren door het leven dat deze sombere gedachten oproept, stelt Nietzsche voor het leven te omhelzen zoals het is, zoals het zich bij je aandient. Zeg van harte ‘ja’. Veroordeel het leven niet. Hoe het ook op je afkomt: omarm het hartstochtelijk met alle liefde die je in je hebt. Dan ineens zie je de weg, het perspectief, de oplossing, het antwoord en je keuzemogelijkheden.

Nietzsche stierf in 1900, maar zijn gedachtegang van toen doet nog heel actueel aan. Vandaar dat ik toch enkele van zijn uitspraken weergeef:

Enkele Citaten van:   Friedrich Nietzsche Duits dichter en filosoof 1844-1900

 • Ik leer u de supermens. De mens is iets dat overwonnen moet worden.
 • Alle filosofie is niets anders dan de bekentenis van een lichaam, de autobiografie van een mens.
 • Een man die het heel druk heeft, verandert zelden van mening.
 • Er bestaan geen feiten alleen interpretaties.
 • Als een boek begint te leven moet de schrijver zwijgen.
 • Als je in de afgrond kijkt, dan kijkt de afgrond ook in jou.
 • Dankzij de muziek genieten de hartstochten van zichzelf.
 • Overtuigingen zijn gevaarlijker vijanden van de waarheid dan leugens.
 • De aanhangers van een groot man maken zich blind om zijn lof beter te kunnen zingen.
 • De angst is de moeder van de moraal.
 • Toen ik moe was van zoeken, leerde ik vinden.
 • We zijn zo graag in de vrije natuur, omdat deze geen mening over ons heeft.
 • De eis bemind te worden, is de grootste aller arroganties.
 • Wie van ons zou er nog vrijdenker zijn als er geen kerk was?
 • De fijnste humaniteit openbaart zich in de wens om anderen schaamte te besparen.
 • De gouden vacht der zelfgenoegzaamheid beschut wel tegen stokslagen, maar niet tegen speldenprikken.
 • De haat tegen het boze is de pronkmantel waarmee de farizeeër zijn persoonlijke antipathieën camoufleert.
 • De liefde is de toestand waarin de mens de dingen het meest ziet zoals ze niet zijn.
 • In de vergulde schede van het medelijden steekt soms de dolk van afgunst.
 • De mensen schamen zich niet over hun schunnige gedachten, maar alleen over de idee dat iemand hen tot zulke gedachten in staat acht.
 • De onopgeloste disharmonieën in karakter en gezindheid der ouders zetten zich voort in het kind en vormen diens lijdensgeschiedenis.
 • De oorlog is de winterslaap voor de cultuur.
 • De wijsbegeerte is een stelselmatig misbruik van een daartoe uitgevonden terminologie.
 • De zogenaamde paradoxen van een schrijver, waaraan een lezer aanstoot neemt, bevinden zich vaak helemaal niet in het boek, maar in het hoofd van de lezer.
 • Er bestaat een moraal van heersers en een moraal van slaven.
 • Geschiedenis gaat bijna altijd over slechte mensen waarover men later niets dan goed zegt.
 • Het is een meesterstuk der Engelsen geweest hun zondag dermate heilig en vervelend te maken, dat zij ongemerkt weer naar hun dagelijks werk verlangen.
 • Kunstenaars zijn slaapwandelaars bij daglicht.
 • Liever een vijandschap uit één stuk dan een gelijmde vriendschap.
 • Menigeen weet niet hoe rijk hij is, tot hij merkt, welke rijke mensen nog van hem stelen.
 • Mensen die troost nodig hebben, worden door geen enkel troostmiddel zo opgebeurd als door de bewering dat er voor hun geval geen troost bestaat. Daarin ligt zo een onderscheiding besloten, dat zijn hun hoofd weer opheffen.
 • Onrecht is nooit gelegen in ongelijkheid van rechten, het is gelegen in de aanspraak op `gelijke’ rechten.
 • Slangen die niet van huid kunnen verwisselen, gaan te gronde. Evenzo de geesten die men verhindert van mening te veranderen: zij houden op geest te zijn.
 • Slapen is geen geringe kunst: je moet er de hele dag voor wakker blijven.
 • Sommige kunstenaars worden postuum geboren.
Geplaatst in Levensbeschouwingen | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

OPLOSSING SCHULDENCRISIS!

Enige oplossing crisis: ontneem banken recht om geld door schuld te creëren. Welkom in het moderne jubeljaar!

De Australische econoom Prof. Steve Keen was een van de weinige economen die in 2005 voorzag, dat de financiële crisis onvermijdelijk zou toeslaan. Hij sprak op de London School of Economics op 4 juni 2012 en het werd uitgezonden door BBC radio 4. De essentie van wat Steve Keen zegt is, dat zolang de banksector geld door schuld kan blijven creëren, er sprake blijft van steeds terugkerende crisissen. Wanneer we de parasiterende banken overeind houden, zal de economie instorten (‘If we keep the parasitic banking system alive, the economy dies’). Keen zegt, dat het recht om geld te scheppen aan commerciële banken moet worden ontnomen.

Tegelijkertijd stelt hij een moderne variant van het oude jubeljaar voor. De overheid schept geld (fiatgeld) in zo’n omvang, dat de private en de publieke sector hun schuld aan de banken volledig kunnen aflossen. Op basis van het rechtvaardigheidsprincipe doet Keen de suggestie om degenen die geen schulden hebben een equivalent in geld te schenken. De banken hebben dan hun kassen gevuld en kunnen op hun beurt hun crediteuren en aandeelhouders betalen. Waarmee een eind komt aan het bankensysteem zoals we dat tot nu toe kennen. Daarna moet geld een aan de reële economie ondergeschikte rol krijgen. Keen merkt tegenover zijn Engelse gehoor subtiel op, dat Éngeland dan door een grote omschakeling zal moeten gaan vanwege de dominantie van de financiële sector in de Britse economie

Hiermee neemt de ‘controversiële’ Professor Steve Keen afstand van een absoluut tegenovergesteld standpunt, zoals die wordt aangehangen door de Europese overheden, die zich met man en macht vastklampen aan een concept dat de Europese burgers vasthoudt in financiële slavernij.

Het eindeloos scheppen van geld wordt volgens Keen vooral aangejaagd door commerciële banken. Dit blijven scheppen van geld door schuld is een onbestuurbaar proces. Het leidt bovendien tot zeepbellen, zoals dat rond 2000 het geval is geweest in de ICT sector en daarna in de vastgoed sector. Dit komt omdat investeerders hypes volgen en daardoor geld gedurende een bepaalde periode in overmaat vloeit naar bijvoorbeeld de ICT sector, tot voorbij het punt waarop meer investeringen nog doelmatig zijn. Door een einde te maken aan het geldscheppen door schuld, komt er ook ruimte om geld daar te investeren waar het maatschappelijke relevantie heeft en het toegevoegde waarde oplevert voor de mens en aarde

Het opnieuw invoeren van het oude jubeljaar, dat al bij de Sumeriers en de Hebreeën eens per 49 jaar werd toegepast, zet de meters weer op nul en haalt de spanning uit de economie. Het zal bovendien een enorme opluchting betekenen voor mensen, bedrijven en overheden die worstelen met een schuldenlast, dus een explosie van optimisme en nieuw elan teweeg kunnen brengen.

Het is tevens rechtvaardig, want banken, die geld uit lucht hebben gecreëerd, krijgen geld uit lucht terug doordat niet zij maar de overheid schuldvrij en renteloos geld schept.

Dus in feite beslissen wij mensen, op een democratische basis, dat we een eind maken aan het huidige financiële stelsel, dat ons al meer dan driehonderd jaar in de greep heeft gehouden en laten dit besluit uitvoeren door onze Nederlandse overheid en houden Brussel buiten de deur.

Een eind maken aan dit financiële stelsel heeft vanzelfsprekend gevolgen en stelt ons collectief voor een grote verantwoordelijkheid. Onze economie moet opnieuw worden ingericht op basis van de productie van goederen en diensten die bijdragen aan het welzijn en welbevinden van mens, natuur en aarde. Er wordt een hoog beroep gedaan op de creativiteit, inventiviteit, kennis, ondernemingslust en doorzettingsvermogen om van de aarde een heerlijke plek in het grote universum te maken.  (bron: Ad Broere in Earth matters).

Steve Keen is professor in finance at the University of Western Sydney. Hij beschouwt zich zelf als een post-Keynesian, oefent kritiek uit op zowel het moderne neoklassieke  economie als de Marxistische economie, die hij als inconsistent, onwetenschappelijk en empirisch niet onderbouwd vindt. De belangrijkste invloeden op het denken van Steve Keen komen van Hyman Minsky, Joseph Alois Schumpeter, and François Quesnay.  Zijn recente werk richt zich vooral op mathematische modellen en simulaties van de financiële instabiliteit. Hij is een vooraanstaand lid van de Centre for Policy Development. (bron: Wikipedia)

Geplaatst in Meer wetenschappelijk!, Politiek | Tags: , , , , , , , , , , , | 6 reacties